• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

„Bezpieczny i zdrowy bądź w ruchu drogowym”

Samorząd Uczniowski ogłasza konkursy dotyczące Bezpieczeństwa na drodze. Poniżej umieszczamy Regulamin konkursów oraz materiały stanowiące podstawę do przygotowania się do testu.

 REGULAMIN KONKURSÓW
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej 

1. Organizator konkursów:
Samorząd Uczniowski
2. Cele konkursu:
• rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem;

• samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy;
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
3. Struktura konkursów:
Poziom (klasy 0-3)
1) konkurs na plakat promujący hasło: „Bezpieczny i zdrowy bądź w ruchu drogowym”. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, która będzie nawiązywała do tematu konkursu.
Prace należy składać u pani Klaudyny Trygar-Kubusiak do 30.11.2021r.
Poziom (klasy 4-8)
1) konkurs na plakat promujący hasło: „Bezpieczny i zdrowy bądź w ruchu drogowym”. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, która będzie nawiązywała do tematu konkursu. Prace należy składać u opiekunów Samorządu Uczniowskiego: pani Eweliny Żukowskiej lub pani Klaudii Krukar do 30.11.2021r.
2) konkurs wiedzy będzie polegał na rozwiązaniu test, składającego się z 30 pytań dotyczących: ruchu pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy.
Termin zgłoszeń: 30.11.2021r. (u pani Eweliny Żukowskiej lub pani Klaudii Krukar).
Termin konkursu: 01.12.2021r.
Poniżej znajdują się linki do materiałów, na podstawie których zostaną sformułowane pytania konkursowe:
Prawo o ruchu drogowym
Kodeks Drogowy dla rowerzystów
Pierwsza pomoc
4. Rozstrzygnięcie konkursów
Rozstrzygnięcie konkursów oraz rozdanie nagród: 06.12.2021r.
5. Nagrody i wyróżnienia
Wśród oddanych prac, jury wybierze trzy najlepsze plakaty z klas od 0 do 3 oraz trzy najlepsze prace w klasach od 4 do 8.
Z kolei w konkursie wiedzy, trzy osoby z największą ilością punktów zostaną nagrodzone.
6. Informacje końcowe.
• Regulamin konkursu umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły: www.zspposada.pl
• Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny,
• Wszelkich dodatkowych informacji udzielają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: pani Ewelina Żukowska oraz pani Klaudia Krukar.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach. Na zwycięzców we wszystkich kategoriach czekają nagrody.

Samorząd Uczniowski