• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

"Szczęśliwy Numerek"

Regulamin „Szczęśliwego Numerka” w Szkole Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej

 1. W szkole funkcjonuje „Szczęśliwy Numerek”.
 2. Dziennik elektroniczny każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia lekcyjne losuje o godzinie 7.00 jeden numer z listy uczniów.
 3. Uczeń o wylosowanym numerze w danym dniu jest zwolniony z odpowiedzi ustnej na ocenę.
 4. „Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania do zajęć (np. posiadania podręcznika, zeszytu, zadania domowego) oraz udziału w pisemnych formach sprawdzenia wiedzy i umiejętności (np. kartkówka, sprawdzian, praca klasowa).
 5. Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywileju „Szczęśliwego Numerka”.

Opracował Samorząd Uczniowski