• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu internetowego Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

Data publikacji strony internetowej: 12.04.2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.11.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Cisek
Adres do korespondencji: Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, ul. 3 Maja 164, 38-481 Rymanów-Zdrój
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 134356414, 664373882

Ułatwienia na stronie internetowej
Strona internetowa Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej posiada następujące ułatwienia:
• zmiana kontrastu, skala szarości, odwrócony kolor, sepia, wybór języka,
• zmiana wielkości czcionki, interlinii, powiększenie/pomniejszenie strony.

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia od ul. 3 Maja. Do wejścia głównego (od strony dziedzińca), ogólnodostępnego w godzinach pracy szkoły, prowadzą schody. Jest ono niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście drugie, prowadzące do korytarza przy sali sportowej nie ma przeszkód architektonicznych.
Wewnętrzna struktura budynku nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada dwie kondygnacje. Na każdym poziomie znajduje się szeroki korytarz. Sekretariat mieści się na I piętrze. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, przy sali gimnastycznej znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma windy. Brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
W pobliżu budynku są miejsca parkingowe dla pracowników szkoły, na którym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.