• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022

Przedstawiamy wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022. Przypominamy, że podręczniki i zeszyty ćwiczeń (z wyjątkiem religii) dla uczniów szkoły podstawowej zapewnia szkoła.

Wykaz podręczników dostępny jest TUTAJ.

Poznaliśmy laureatów Nagrody Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły”

Dnia 20 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza „Młode Orły”.
Nagroda „Młode Orły” przyznawana jest za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia uczniom szkół podstawowych, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły muzycznej I stopnia, prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

 • Prymus - dla najlepszych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego wg algorytmu uwzględniającego liczbę uczniów klas programowo najwyższych w danej szkole,

  Czytaj więcej...

Doskonałe wyniki z egzaminu ósmoklasisty!

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”.

Eurypides

W dniu 2 lipca 2021 roku Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w dniach 25-27 maja tego roku. W związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne są zawężonym katalogiem wymagań określonych w podstawie programowej.
Mimo wielu utrudnień związanych z nauką zdalną i później hybrydową nasi wychowankowie stanęli na wysokości zadania, uzyskawszy bardzo wysokie wyniki w skali nie tylko gminy Rymanów czy powiatu krośnieńskiego, ale także województwa podkarpackiego i kraju.
Poniżej przedstawiamy najwyższe wyniki uzyskane przez uczniów z poszczególnych egzaminacyjnych przedmiotów:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej ogłasza rekrutację uzupełniającą do oddziału przedszkolnego (zerówki).
Zapisu dokonują rodzice osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 - 15.00.
Należy zabrać ze sobą następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający PESEL dziecka.

Plik do pobrania:
Wiosek o przyjęcie dziecka do zerówki w Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

„Być człowiekiem to w istocie być odpowiedzialnym”.

Antoine de Saint-Exupéry

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyła się długo wyczekiwana uroczystość zakończenia roku szkolnego, który upłynął pod znakiem epidemii wirusa COVID-19. Po wielu miesiącach edukacji zdalnej w murach Alma Mater uczniowie odebrali świadectwa ukończenia klasy, a absolwenci – ukończenia szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego” oraz przekazaniem sztandaru szkoły przez absolwentów uczniom z klasy programowo niższej i wygłoszenie przez nich roty ślubowania. Zaszczytu pełnienia funkcji chorążych i przybocznych w poczcie sztandarowym w następnym roku szkolnym dostąpili: Maja Barańska, Barbara Bolanowska, Dagmara Zięba, Zuzanna Kilar, Radosław Różowicz i Patryk Hanus. Zasłużyli sobie na to bardzo dobrymi wynikami w nauce i nienaganną postawą moralną.

Czytaj więcej...

Pożegnanie klas ósmych

W czwartek, 24 czerwca w naszej szkole odbyło się pożegnanie klas ósmych, w którym wzięli udział uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne. Uroczystość rozpoczął program artystyczny przygotowany przez naszych absolwentów pod kierunkiem wychowawców klas ósmych. Uczniowie klas ósmych zaprezentowali również swoje wspomnienia z okresu edukacji, zebrali fotografie z ważnych szkolnych wydarzeń, wycieczek, przygód.
Następnie Dyrektor szkoły, Pan Piotr Cisek, wygłosił przemówienie, w którym podsumował pracę uczniów kończących naukę i pogratulował im wysokich wyników w nauce.
W imieniu rodziców klas ósmych głos zabrał Pan Paweł Kowalski, który podziękował dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za ich ośmioletnią pracę, wkład w wykształcenie i wychowanie dzieci, zaangażowanie wychowawców klas ósmych.

Czytaj więcej...