• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Sukcesy naszych uczniów

"Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału – tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień."

James Madison

Wysokie wyniki naukowe uczniów budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku lokalnym, są świadectwem rzetelnej pracy kadry pedagogicznej. Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej od lat należy do ścisłej czołówki najlepszych szkół nie tylko w regionie, lecz także w województwie podkarpackim.

Ostatnie lata obfitowały w wiele sukcesów, które osiągali wychowankowie w konkursach organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, uznawanych przez specjalistów za najważniejsze. Konkursy przedmiotowe od lat cieszą się wielkim prestiżem wśród środowisk szkolnych. Wynika to z faktu, iż zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi: nie tylko ocena celująca na świadectwie, ale także preferencje przy wyborze szkoły czy zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego. Konkursy te sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności olimpijczyka, a stopniowalność zawodów wyklucza przypadkowość sukcesu. Te czynniki powodują, że są bardzo popularne wśród młodzieży szkolnej nie tylko na Podkarpaciu.

Szkoła w Posadzie Górnej od lat cieszy się uznaną renomą. Dość powiedzieć, że jej wychowankowie zdobyli w okresie od 2001 do 2015 roku aż 81 tytułów: 45 tytułów laureata i 36 tytułów finalisty konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. Jest to dowód na to, że nauczyciele potrafią umiejętnie rozwijać w podopiecznych talenty i zainteresowania, motywować do ciężkiej, uczciwej i wytężonej pracy. Znalazło to także wyraz w wynikach egzaminów zewnętrznych, w których na poziomie gimnazjum plasowaliśmy się zawsze w staninie 7. (wysokim) i 8. (bardzo wysokim) w 9-stopniowej skali. Udało się nam wypracować wzorcowy model: potrafimy szlifować diamenty, które umiejętnie rozwijają się pod okiem wykwalifikowanej i świetnie przygotowanej kadry pedagogicznej.

Sukcesy olimpijskie złożyły się na bardzo wysokie miejsce Gimnazjum w Posadzie Górnej w rankingu. W roku szkolnym 2009/2010, spośród 568 gimnazjów w województwie podkarpackim, zajęliśmy 8. lokatę. Należy wspomnieć, że czołówkę tworzą w zasadzie szkoły miejskie, a nasza obecność jako wiejskiej placówki w tak znamienitym gronie stanowi wyjątek. Sukces szkoły jest ogromny z uwagi na fakt, iż nie prowadzimy rekrutacji i nie pozyskujemy do szkoły najzdolniejszych uczniów w regionie. Pracujemy z młodzieżą zamieszkałą w obwodzie: w Posadzie Górnej i Rymanowie Zdroju. Nasze gimnazjum liczy niespełna 100 uczniów, co oznacza, że 1 tytuł laureata przypada na 10 uczniów. Taki wskaźnik stawia nas w rankingu bardzo wysoko.

 

Laureaci i finaliści ZSP w Posadzie Górnej w okresie 2001 - 2015

Rok szkolny Liczba tytułów Razem
laureata finalisty
2014/2015 4 4 8
2013/2014 3 3 6
2012/2013 1 5 6
2011/2012 4 0 4
2010/2011 11 3 14
2009/2010 7 3 10
2008/2009 5 9 14
2007/2008 3 0 3
2006/2007 1 3 4
2005/2006 1 1 2
2004/2005 0 2 2
2003/2004 3 3 6
2002/2003 0 0 0
2001/2001 2 0 2

Razem za okres
2001 - 2015

45 36 81

 

Sukcesy olimpijskie ZSP w Posadzie Górnej w latach 2010 - 2012

Imię i nazwisko ucznia
Konkurs Tytuł Imię i nazwisko nauczyciela Rok szkolny
SZKOŁA PODSTAWOWA
Kamila Sokołowska Konkurs Polonistyczny laureat Waldemar Kilar 2011/2012
Aleksandra Śliwka Konkurs Polonistyczny laureat Waldemar Kilar 2011/2012
Paulina Krupa Konkurs Języka Angielskiego  laureat Alicja Szymanowska 2010/2011
   GIMNAZJUM
Paulina Krupa Konkurs Języka Angielskiego laureat Agnieszka Kwolek – Śliwka 2011/2012
Zuzanna Śliwka Konkurs Polonistyczny laureat Waldemar Kilar  2011/2012
Maciej Głowacki Konkurs Fizyczny laureat Beata Kilar  2010/2011
Maciej Głowacki Konkurs Chemiczny laureat Beata Kilar  2010/2011
Maciej Głowacki Konkurs Biologiczny laureat  Agnieszka Zięba 2010/2011
Maciej Głowacki Konkurs Polonistyczny laureat Waldemar Kilar 2010/2011
Maciej Głowacki Konkurs Matematyczny laureat Edyta Krukar 2010/2011
Maciej Głowacki Konkurs Wiedzy Technicznej finalista Beata Kilar, Edyta Krukar,
Piotr Cisek
2010/2011
Michał Zagórski Konkurs Chemiczny laureat Beata Kilar 2010/2011
Michał Zagórski Konkurs Polonistyczny laureat Maria Szczepaniak 2010/2011
Michał Zagórski Konkurs Wiedzy Technicznej  laureat Beata Kilar, Iwona Kucia,
Piotr Cisek
2010/2011
Magdalena Kluska Konkurs Polonistyczny laureat Waldemar Kilar 2010/2011
Weronika Ziajka Konkurs Polonistyczny laureat Maria Szczepaniak 2010/2011
Anna Ruchalska Konkurs Polonistyczny finalista Waldemar Kilar 2010/2011
Agnieszka Rajchel Konkurs Języka Angielskiego finalista Agnieszka Kwolek – Śliwka 2010/2011