• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

„Być człowiekiem to w istocie być odpowiedzialnym”.

Antoine de Saint-Exupéry

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyła się długo wyczekiwana uroczystość zakończenia roku szkolnego, który upłynął pod znakiem epidemii wirusa COVID-19. Po wielu miesiącach edukacji zdalnej w murach Alma Mater uczniowie odebrali świadectwa ukończenia klasy, a absolwenci – ukończenia szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego” oraz przekazaniem sztandaru szkoły przez absolwentów uczniom z klasy programowo niższej i wygłoszenie przez nich roty ślubowania. Zaszczytu pełnienia funkcji chorążych i przybocznych w poczcie sztandarowym w następnym roku szkolnym dostąpili: Maja Barańska, Barbara Bolanowska, Dagmara Zięba, Zuzanna Kilar, Radosław Różowicz i Patryk Hanus. Zasłużyli sobie na to bardzo dobrymi wynikami w nauce i nienaganną postawą moralną.

Pan dyrektor podsumował rok ciężkiej pracy i nauki. W słowach skierowanych do uczniów pogratulował odniesionych sukcesów, które były wynikiem systematyczności, wytrwałości i uporu w dążeniu do wyznaczonego celu.
Absolwentom pogratulował wysokich ocen na świadectwach ukończenia szkoły i podziękował za 8 lat wspólnej nauki i poznawania świata. Życzył dostania się do wymarzonych szkół oraz siły i zapału na dalszych etapach edukacji.
Pan dyrektor na ręce przedstawiciela Rady Rodziców Pana Tomasza Rija złożył podziękowania za życzliwość, przychylność i ogromne wsparcie dzieci, zwłaszcza w trakcie nauki zdalnej.
W słowach skierowanych do Grona Pedagogicznego, Pan Piotr Cisek podziękował za  zaangażowanie w pracę oraz za serdeczność, którymi obdarzają uczniów.
Pan dyrektor ogłosił, że Pani Beata Kilar, nauczycielka chemii i fizyki, wychowawczyni klasy 8a, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Podziękował jej za rzetelnie wypełnianie powierzonych obowiązków służbowych, aktywność i zaangażowanie. Przypomniał, że Pani Beata Kilar wychowała wielu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, a jej absolwenci, zarażeni pasją naukową, święcili tryumfy w ruchu olimpijskim w szkołach średnich. Owacją na stojąco pożegnano tego doświadczonego pedagoga.
Następnie Pan dyrektor wręczył świadectwa i nagrody książkowe najzdolniejszym uczniom z klas 1-3. Po krótkiej przerwie w podniosłej atmosferze świadectwa z wyróżnieniem za świetne wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz wysoką frekwencję, a także pracę społeczną na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego odebrali wychowankowie klas starszych: od czwartej po ósmą.
Wszyscy absolwenci ukończyli szkołę z doskonałymi wynikami. Aż 15 z nich odebrało świadectwa z biało – czerwonym paskiem. To powód do nieskrywanej dumy i niemałej satysfakcji. Dyrektor wyróżnił uczniów, którzy swymi sukcesami naukowymi, artystycznymi i sportowymi rozsławiali imię szkoły, przyznając im Medal „Sapere aude” im. Anny z Działyńskich Potockiej. W gronie tym znalazły się: Judyta Bolanowska, Weronika Dudek, Diana Kolanko, Weronika Leś, Kornelia Potasiewicz, Aleksandra Rygiel, Jadwiga Władyga i Paulina Ziemiańska – złote medalistki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie podkarpackim w piłce ręcznej dziewcząt.
Tradycyjnie, na zakończenie roku szkolnego, absolwent, który w toku edukacji odnosił najświetniejsze sukcesy, otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły. Tego zaszczytu dostąpiła Anna Dąbrowska, która uzyskała bardzo wysoką średnią ocen (5,44) na świadectwie ukończenia szkoły.
Następnie głos zabrała Aleksandra Rygiel, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W swoim krótkim, acz emocjonalnym wystąpieniu, skierowanym do zgromadzonej publiczności, podziękowała za wspólnie spędzone lata, za poświęcony czas, zaangażowanie i wytrwałość. W imieniu absolwentów wyraziła wdzięczność za dobre słowa, które dodawały skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły oraz pokazanie własnym, codzienny przykładem, jak być mądrym i dobrym człowiekiem.
W imieniu rodziców głos zabrał Pan Tomasz Rij, który podziękował dyrekcji i nauczycielom za trud podejmowanej na co dzień pracy. Życzył, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.
Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów – Pan Wojciech Farbaniec, który przekazał słowa uznania i podziękowania za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia oraz życzył wszystkim zasłużonego odpoczynku i nabrania sił przed kolejnym rokiem szkolnym.

Uroczystość zakończyła się życzeniami bezpiecznych i udanych wakacji skierowanymi do zgromadzonego audytorium: i uczniów, i kadry pedagogicznej. Obyśmy wszyscy w zdrowiu spotkali się na inauguracji kolejnego roku szkolnego w gmachu Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej.