• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

Dnia 18 czerwca 2020 r. we czwartek w szkołach podstawowych w całej Polsce odbył się egzamin ósmoklasisty 2020 z języka obcego nowożytnego. Najwięcej ósmoklasistów, bo aż 332,9 tys. (95,7%) przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem był język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,5% ósmoklasistów. We czwartek – 18 czerwca 37 uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. Wszyscy uczniowie wybrali język angielski.

Arkusz CKE z języka angielskiego na egzaminie ósmoklasisty zawierał zarówno zadania zamknięte (uczeń wybierał spośród podanych odpowiedzi) jak i zadania otwarte. W pierwszej części egzaminu, która liczyła 3 zadania, sprawdzono umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Następnie testowano znajomość funkcji językowych oraz czytanie ze zrozumieniem w formie zadań zamkniętych oraz otwartych; uczniowie uzupełniali brakujące fragmenty dialogów oraz tłumaczyli fragmenty tekstów na język polski. Arkusz sprawdzał również znajomość gramatyki języka angielskiego. Ostatnie zadanie wymagało stworzenia wypowiedzi pisemnej – emaila do kolegi, w którym uczniowie rozwijali trzy podpunkty tak, aby osoba nieznająca polecenia uzyskała wszystkie informacje wskazane w zadaniu. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z języka angielskiego można było uzyskać łącznie 60 punktów. Ósmoklasiści wyniki z języka obcego, a także z pozostałych przedmiotów, z których egzaminy odbyły się w poprzednich dniach poznają do 31 lipca.