• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2016 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2016 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

16 – 29 stycznia 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (proponowane przez dyrektora szkoły)

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice takiej opieki zapewnić nie mogą

Dla Szkoły Podstawowej:

31 października 2016 r.
19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

Dla Gimnazjum:

31 października 2016 r.
19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.
2 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 5 rozporządzenia MEN z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)