Święto Konstytucji 3 Maja

„Nauczmy się na pamięć tego kraju,
litera po literze, dzień po dniu,
co oczy po horyzont ogarniają,
co zdarzyć się nam może tylko tu…”

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja to bardzo ważny dzień zapisany na kartach historii naszej ojczyzny. Uczczenie rocznicy tego wydarzenia miało również miejsce w naszej szkole.
W czwartek, 26 kwietnia 2018 roku, odbyła się uroczysta akademia, poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gimnazjaliści, pod kierunkiem Pani Agnieszki Kindlik i Pani Beaty Kilar, przygotowali żywą lekcję historii, która przeniosła wszystkich w minione wieki. Słowem i pieśnią, młodzież przybliżyła wydarzenia związane z uchwaleniem tej Ustawy Rządowej. Chór, pod kierunkiem Pana Bogusława Malinowskiego, zaśpiewał patriotyczną pieśń „Mazurek 3 Maja”, a soliści: Otylia Landsmann i Sylwia Gładysiewicz  utwory: „Jest takie miejsce, taki kraj” oraz „Uwierz Polsko!”. Dawid Kuczwar wykonał pieśń „Pytasz mnie” a Julia Dąbrowska „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”.

Zadbano także o odpowiednią scenografię, wyeksponowano symbole narodowe Polski. Montaż słowno – muzyczny pt. „Nauczmy się na pamięć tego kraju…” był oddaniem hołdu twórcom konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych z tym związanych. Uroczystość niosła przesłanie dla nas wszystkich, że patriotyzm winniśmy pielęgnować w każdym dniu i tak żyć, aby nasza ojczyzna rozwijała się duchem wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.