SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

w Posadzie Górnej

ul. 3 Maja 164
38-481 Posada Górna

tel. 664374396, 134356414
fax. 134356414

 http://www.zspposada.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.?subject=">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oferta schroniska skierowana jest do organizatorów rajdów, wycieczek, obozów wędrownych oraz osób indywidualnych.

Schronisko położone w dolinie rzeki Tabor płynącej przez malowniczą miejscowość o nazwie Posada Górna. Czynne sezonowo - w wakacje. Do dyspozycji gości przekazujemy 45 miejsc noclegowych w pokojach  wieloosobowych. Pokoje wyposażone są w jednoosobowe łóżka polowe z materacem i poduszką, krzesła, stojący wieszak, lustro i umywalkę. Zapewniamy dostęp do natrysków, świetnie wyposażonej kuchni (lodówka, mikrofala, kuchenka elektryczna, czajnik bezprzewodowy), świetlicy z TV, hali sportowej, salki gimnastycznej ze stołem do ping-ponga, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz sieci Internet. W pobliżu znajdują się dwa sklepy spożywcze (100 m).

Cennik

L.p.

Wyszczególnienie

Miejsce w pokoju do 4 osób

Miejsce w pokoju wieloosobowym

1.

Młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele (także emerytowani), opiekunowie zorganizowanych grup młodzieży szkolnej, studenckiej

25,00

*20,00

20,00

*16,00

2.

Pozostali obywatele polscy

30,00

*24,00

25,00

20,00

3.

Obcokrajowcy posiadający legitymację lub kartę gościnną IYHF

- juniorzy

- seniorzy

  

25,00

30,00

 

20,00

25,00

*Ceny uwzględniające zniżkę PTSM -20%.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Posadzie Górnej

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Posadzie Górnej jest Zespół Szkół Publicznych im. Anny z Działyńskich Potockiej z siedzibą przy ul. 3 Maja 164, 38-481 Posada Górna, tel. 13 4356414, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Wojciech Zajdel, kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia i wykonania umowy, jak również do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO);
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia szkoły w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia - w myśl obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania przez Panią/Pana danych będzie przeszkodą do zawarcia umowy oraz świadczenia przez nas usługi.
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
12. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.