Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

 

Aleksandra Rygiel

Przewodnicząca SU

Diana Kolanko

Zastępca Przewodniczącej SU

Natalia Wołczańska

Zastępca przewodniczącej SU

Magda Penar

Skarbnik SU

Anna Dąbrowska

Rzecznik SU

Mikołaj Kuzak

Wsparcie techniczne

 

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim sprawuje Pani Bernadeta Michnowicz.