Informuję, że podczas zebrania Rady Rodziców ustalono, iż składaka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 30 zł.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Sabina Buczek