„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

PODZIĘKOWANIE

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
serdecznie dziękuje Rodzicom
za udział i zaangażowanie w organizację „Dnia Słodkości” w dniu 04.12.2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska