W dniu 31.10.2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców. Na zebraniu poruszone zostały sprawy dotyczące utworzenia subkonta na którym gromadzone byłyby środki Rady Rodziców. Rada upoważniła pana dyrektora do jej reprezentowania w tej sprawie w urzędzie gminy Rymanów. Rada Rodziców przyznała dofinansowanie do teatrzyku. Poruszone zostały kwestie organizacji „Zabawy Andrzejkowej” dla uczniów. Ustalono zorganizowanie „Dnia Słodkości” w dniu 04.12.2018 r. uzyskany dochód przeznaczony zostanie na działalność Rady Rodziców. W tym celu zorganizowane zostanie zebranie trójek klasowych w dniu 13.11.2018 r., na którym zaplanowane zostaną szczegółowe działania.