Pasowanie na ucznia

Dnia 12 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na ucznia. Podczas jej trwania pierwszoklasiści zaprezentowali się w piosenkach oraz z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze. Po części artystycznej najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, dbać o dobre imię klasy i szkoły, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Następnie Pan Dyrektor Piotr Cisek dokonał Pasowania na ucznia. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz ołówków ze słodyczami.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów na drodze edukacyjnej oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.