• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Dnia 4 września br. w naszej szkole zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2017/2018.
Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: Pan Jan Materniak, zastępca Burmistrza Gminy Rymanów, Pani Anna  Mazurek – przedstawicielka Rady Rodziców oraz ks. proboszcz Marek Zajdel.
W rozpoczynającym się roku szkolnym w gronie pedagogicznym pojawiły się nowe osoby: Pani Alina Bargiel – Jurczyk, nauczycielka biologii, w zastępstwie za Panią Bernadetę Michnowicz oraz Pani Jolanta Byczyńska – asystentka nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W tym roku szkolnym grono pedagogiczne liczy 34 nauczycieli, a naukę pobierać będzie 266 uczniów; z czego 206 w szkole podstawowej oraz 60 w gimnazjum.
Pan Dyrektor zauważył, że inauguracja ma wyjątkowy charakter, gdyż rozpoczynający się rok szkolny jest kluczowy dla polskiej edukacji z powodu wdrażania reformy oświaty.
Uczniowie szkoły podstawowej uczyć się będą przez osiem lat i swą edukację zakończą egzaminem ósmoklasisty. Później naukę pobierać będą w czteroletnim liceum, bądź w pięcioletnim technikum lub też w pięcioletniej, dwustopniowej szkole branżowej. Zwracając się do uczniów, Pan Dyrektor zwrócił uwagę na to, że rozpoczynający się kolejny rok szkolny jest najważniejszy właśnie dla nich: „Musicie mieć świadomość tego, że to od was samych zależy, jak go wykorzystacie i kolejne lata pobytu w szkole. Wiem, że ciężko jest zmobilizować się do uczciwej, systematycznej i rzetelnej pracy. Jednakże cele, jakie przed sobą stawiacie, muszą być ambitne. Nie zgadzajcie się na łatwiznę, bylejakość i chodzenie drogami na skróty. Wykorzystujcie maksymalnie swoje zdolności oraz możliwości jakie daje dom rodzinny i otwiera przed wami szkoła. Wierzę, że stać Was na wiele i wiele osiągniecie, jeżeli tylko będziecie zdeterminowani. Wasze ambicje, aspiracje i zaangażowanie w naukę procentować będzie w przyszłości.”
Obecnym na uroczystości rodzicom Pan Dyrektor przypomniał, że dom rodzinny jest podstawowym, najkorzystniejszym i najbardziej znaczącym środowiskiem życia dziecka, ponieważ jest ono w nim darzone uczuciem, pielęgnowane i poddawane różnorakim wpływom wychowawczym. W rodzinie dziecko zaczyna poznawać otaczający świat i nawiązywać w nim kontakty, w niej rozwija się emocjonalnie i uczy się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje swoją osobowość, nabiera przekonań o świecie, o jego wartościach i zasadach życia. To tutaj formuje się jego tożsamość i wzorce zachowań.
Zwracając się do nauczycieli Pan Dyrektor podkreślił, że praca z dziećmi i młodzieżą to zadanie niezwykle odpowiedzialne. Zwrócił uwagę na to, że nauczyciel to osoba będąca swoistym przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kształtowaniu postaw obywatelskich. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość inspiruje do nieustającego rozwoju i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Życzył, by nie zabrakło pedagogom cierpliwości, pomysłowości i odwagi w codziennej pracy z młodymi ludźmi.
Jak co roku, uroczystość zakończyła się zapaleniem symbolicznych zniczy pamięci pod tablica upamiętniającą mieszkańców Posady Górnej, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej.

fot. Wojciech Zatwarnicki