Ślubujemy!

Dzień 11 października 2017 roku w naszej szkole to bardzo ważna data dla uczniów klas pierwszych. W tym bowiem dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej. W pięknej scenerii pierwszoklasiści swój program artystyczny rozpoczęli tanecznym krokiem „Poloneza”. Następnie deklamowali wiersze i śpiewali piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję, prezentując swoje umiejętności wokalno – recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej Ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego przyrzeczenia na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły dokonał pasowania na ucznia. Uczniowie klasy 1a i 1b zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów.
Uroczystość ślubowania klasy 1a i 1b przygotowały wychowawczynie – Alicja Zajdel oraz Klaudyna Trygar-Kubusiak.