• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej gospodarzem obchodów Dnia Edukacji Narodowej w gminie Rymanów

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone w rocznicę powstania (1773) Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które dokonało reformy szkolnictwa w epoce stanisławowskiej. Zostało wprowadzone w 1982 roku w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Z tej okazji we wszystkich szkołach i placówkach zorganizowano okolicznościowe apele, będące wyrazem wdzięczności, składanym przez uczniów swym nauczycielom i wychowawcom za pedagogiczny trud i zaangażowanie.
Centrum tegorocznych obchodów w gminie Rymanów został Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Wzorowo kierowana placówka, o ugruntowanej pozycji w środowisku, ciesząca się doskonałą opinią wśród rodziców, dzieci i nauczycieli oraz niekwestionowanym prestiżem w regionie – ze względu na bardzo wysokie wyniki uzyskiwane z egzaminów zewnętrznych, tytuły laureata i finalisty konkursów przedmiotowych oraz wybitne sukcesy w rywalizacji sportowej – gościła w swych progach zacnych gości:

 • Panią Krystynę Przybyłę – Ostap – Przewodniczącą Rady Miejskiej w Rymanowie,
 • Pana Wojciecha Farbańca – Burmistrza Gminy Rymanów,
 • Pana Jana Materniaka – Zastępcę Burmistrza Gminy Rymanów,
 • Pana Michała Chentosza – Radnego Rady Miejskiej w Rymanowie,
 • Pana Marka Penara – Sekretarza Gminy Rymanów,
 • Pana Józefa Ziajkę – Sołtysa Posady Górnej,
 • Panią Agnieszkę Sieńko – Inspektor Referatu Administracji i Oświaty Urzędu Gminy w Rymanowie,
 • Panią Bożenę Niemczyk – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie,
 • ks. Marka Zajdla – Proboszcza Parafii w Rymanowie Zdroju,
 • Panią Agnieszkę Groblewską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klimkówce wraz z wicedyrektorem – Panią Beatą Boczar,
 • Pana Dariusza Królickiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim wraz z wicedyrektorem Panem Tomaszem Dylągiem,
 • Panią Beatę Kozerską – Szewczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Milczy oraz wicedyrektor Panią Ewę Krukar,
 • Panie wicedyrektor: Annę Smerecką i Elżbietę Penar z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie,
 • Panią Halinę Chmielewską – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sieniawie i wicedyrektor Panią Małgorzatę Ryszkę,
 • Panią Urszulę Deptuch – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wróbliku Szlacheckim z wicedyrektor Panią Katarzyną Jabłońską,
 • Panią Zuzannę Wojtoń – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie,
 • s. Zofię Głowacką – Dyrektor Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju,
 • s. Barbarę Słowik – Dyrektor Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie,
 • Panią Alicję Godzik – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Językowego „Tuptusiowo” w Rymanowie,
 • Panią Beatę Dworzańską – Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.

Uroczystość rozpoczęła się od inauguracyjnej mowy dyrektora ZSP w Posadzie Górnej – Pana Piotra Ciska, który przypomniał, że święto polskiej oświaty – Dzień Edukacji Narodowej – upamiętnia powołanie Komisji Edukacji Narodowej. Do jej największych zasług należy: powołanie nowatorskiego, trójstopniowego modelu kształcenia, dokonanie zmian organizacyjnych i strukturalnych, zmianę programów nauczania oraz wprowadzenie języka polskiego jako języka wykładowego w polskiej szkole.
Pan dyrektor zauważył, że współcześnie chętnie powołuje się na osiemnastowiecznych twórców polskiej myśli politycznej, mówiąc o doniosłej roli oświaty w budowaniu przyszłości naszego kraju. Zaakcentował, że praca nauczycieli i wychowawców ma tak naprawdę jeden cel: ukształtować młodych Polaków na światłych obywateli, rozsądnych i twórczych.
Pan Piotr Cisek stwierdził, że czasy dzisiejsze wymagają tego, by współczesna szkoła budowała trwałe i silne podstawy, dzięki którym młody człowiek będzie w stanie odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości pełnej medialnego zgiełku, chaosu, czy polifonii rozmaitych, często sprzecznych idei. Szkoła powinna być bastionem prawdziwych wartości, które nadają sens kulturze oraz ludzkiemu życiu. Musi ona wpajać uczniom wielkie idee takie jak: Ojczyzna, wolność, miłość czy mądrość. To nauczyciele odgrywają rolę autorytetów i mistrzów kształtujących postawy młodego pokolenia, pokazujących, jak żyć w dzisiejszym świecie, który wydaje się wrogi wobec wartości, o których często mówi się, że są „niemodne” i „niedzisiejsze”. Świadczy to o szczególnym posłannictwie oraz roli społecznej tych, którzy te wartości urzeczywistniają swoją codzienną pracą.
W dalszej części swego wystąpienia Pan dyrektor zaakcentował, że w historii naszego kraju nauczyciele zajmowali i wciąż zajmują ważne miejsce. To ich autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący wpływ na wykształcenie kolejnych pokoleń Polaków. To dzięki nim uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, podejmują często decyzje o kierunku dalszej nauki i planują dorosłe życie. Tym samym nauczyciele stają się współodpowiedzialni za przyszłość swoich uczniów, rozwój lokalnego społeczeństwa, a w konsekwencji całego kraju.
Kończąc swe przemówienie, Pan dyrektor zaprosił obecnych gości na program artystyczny „Chylimy głowy w podzięce za Wasz trud i serce” w wykonaniu uczniów, którzy pracowali pod kierunkiem nauczycieli: Pań – Urszuli Chmiel, Alicji Kabiesz, Anety Skóry oraz Pana Bogusława Malinowskiego. Scenariusz doskonale oddał charakter pracy pedagogicznej, wymagającej od wychowawców niebywałej siły charakteru, wytrwałości i poświęcenia. W rolę konferansjerów wcielili się: Zuzanna Jurasz i Karol Jurasz, którzy z nienaganną dykcją zapowiadali młodych artystów. Ogromne wrażenie na audytorium bez wątpienia zrobiło wykonanie przez chór „Kantata” parafrazy piosenki „Chodzę do szkoły” z repertuaru kabaretu OT.TO. Burzę braw za siłę ekspresji i wokalny talent otrzymała Oliwia Szybka, którą usłyszeliśmy w utworze „To nie sztuka wybudować nowy dom”. Z kolei Dawid Kuczwar zauroczył bez wyjątku wszystkich, śpiewając nostalgicznie i sensualnie kultową pieśń Marka Grechuty „Będziesz moją panią”, a Gabriela Berdel bardzo udanie interpretowała pieśń „Dwa serca jak pociągi dwa” Krystyny Giżowskiej. W nieskrywany zachwyt wprawiła słuchaczy Izabela Siręga, która zagrała na skrzypcach popisowy fragment „Rosyjskiej Fantazji” Leo Portnoffa, będący muzyczną ilustracją do interpretacji wiersza „Dziękujemy za wszystko” w wykonaniu Julii Dąbrowskiej.
Słowa uznania skierować należy w stronę recytatorów. Dzięki ich nienagannej kulturze żywego słowa słuchacze co rusz przeżywali chwile radości i fascynacji, ogarniała ich fala wspomnień i refleksji. Swe nieprzeciętne zdolności potwierdziły: Aleksandra Hanus, Izabela Siręga i Martyna Jasina, które interpretowały wiersze wybitnych polskich poetów – Czesława Kuriaty i Juliana Tuwima. Marcelina Hanus potrafiła nawiązać więź z audytorium, deklamując liryk „Nauczyciel” Zbigniewa Jerzyny. Jan Jurasz z niezwykłą swadą wygłosił żartobliwy wiersz „Gdyby do szkoły chodziły anioły”, a Maria Głowacka została nagrodzona rzęsistymi brawami za wygłoszenie utworu „My i nasza pani” Wiktora Woroszylskiego, uznanego polskiego literata i tłumacza.
Program artystyczny, utrzymany w podniosłej atmosferze, zebrał bardzo pochlebne recenzje, czego wyrazem były gromkie brawa. Całość dopełniała elegancka dekoracja, którą stanowiły: przewodnia myśl „Chylimy głowy w podzięce za Wasz trud i serce” oraz wielokolorowe kwiaty, wykonane techniką origami upięte na granatowym tle. Uczniowie w podzięce za pracę na rzecz polskiej oświaty wszystkim zaproszonym gościom wręczyli okazjonalny acz gustowny upominek – wykonany w sepii w formie magnesu wizerunek szkoły w Posadzie Górnej, działającej nieprzerwanie od ponad stu lat, oraz róże – symbol uznania dla zasług poniesionych na polu edukacji i wychowania.
W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów – Pan Wojciech Farbaniec. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Podziękował za zaangażowanie w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Pan Burmistrz przytoczył myśl prof. Jana Legowicza: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”; zauważając, że w taki sposób można powiedzieć o kimś, kto swój zawód traktuje jako formę życiowego powołania i potrafi w oczach innych cieszyć się niekwestionowanym autorytetem. Dodał, że we współczesnym świecie autorytetów potrzebuje szczególnie młodzież, a nauczyciel powinien pełnić rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym.
Pan Burmistrz wspomniał również o najważniejszych znaczących inwestycjach, które miały miejsce w szkołach i placówkach oświatowych na terenie naszej gminy w ciągu ostatniego okresu.
Kolejnym, bardzo ważnym punktem programu było złożenie ślubowania przez nauczycieli mianowanych: Panią Sylwię Piwowar – pedagog zatrudnioną w szkołach naszej gminy i Pana Marka Sokołowskiego – lokalnego animatora sportu i wychowawcę internatu w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. W ubiegłym roku szkolnym zakończyli oni staż na stopień nauczyciela mianowanego i zdali pomyślnie egzamin. Tekst ślubowania, zapisany w Ustawie Karta Nauczyciela: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” nabrał szczególnego znaczenia, przypominając zebranym, że praca pedagogiczna jest misją i powołaniem, że każdy nauczyciel winien pielęgnować w sobie pasję przebudzania ludzkich serc i umysłów, towarzyszyć młodym ludziom w ich wędrówce ku dorosłości, kształtować charaktery i postawy uczniów oraz wpływać na ich życiowe wybory.
Wreszcie nadszedł czas na uroczyste uhonorowanie nauczycieli Nagrodą Burmistrza Gminy Rymanów. To zaszczytne wyróżnienie przyznano 12 nauczycielom za wybitne zasługi w pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej i pozaszkolnej. Pan Jan Materniak, Zastępca Burmistrza, w uzasadnieniu przywołał wiele zasług laureatów nagrody. Wymienił m.in. wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych, tytuły laureata i finalisty w olimpiadach, konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach, nowatorskie metody nauczania, pracę na rzecz środowiska lokalnego, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych, prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, ustawiczne doskonalenie warsztatu pracy etc. Oto lista nagrodzonych: Pani Elżbieta Penar – wicedyrektor, nauczycielka języka polskiego, Pan Kazimierz Cetnarski – nauczyciel musztry, Pani Joanna Sobieraj – nauczycielka chemii, ksiądz Tomasz Węgrzyński – katecheta (ZSP w Rymanowie), Pan Grzegorz Argasiński – nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Beata Kilar – nauczycielka chemii, Pani Agnieszka Kwolek – Śliwka – nauczycielka języka angielskiego (ZSP w Posadzie Górnej), Pani Agata Barzyk – nauczycielka języka polskiego, Pan Jacek Penar – nauczyciel wychowania fizycznego (SP w Klimkówce), Pani Małgorzata Gomułka – Wojtoń – nauczycielka języka polskiego (SP w Sieniawie), Pani Bożena Kaczka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (ZSP w Milczy), Pani Aldona Konieczny – nauczycielka języka polskiego (SP we Wróbliku Szlacheckim). Nagrody otrzymali także za sprawne zarządzanie szkołami i dbanie o jakość pracy dyrektorzy: Pani Halina Chmielewska (SP w Sieniawie), Pani Urszula Deptuch (SP we Wróbliku Szlacheckim), Pani Agnieszka Groblewska (SP w Klimkówce), Pani Beata Kozerska – Szewczyk (ZSP w Milczy), Pani Elżbieta Nadziakiewicz (ZSP w Rymanowie) oraz Pan Piotr Cisek (ZSP w Posadzie Górnej).
Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zamknęło przemówienie Pani Krystyny Przybyły – Ostap – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie. Wszystkim nauczycielom życzyła, by w codziennej pracy towarzyszyła im życzliwość, uznanie i osobista satysfakcja, wynikająca z dokonań i podejmowanych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Podkreśliła, że praca nauczyciela jest trudna i niezwykle odpowiedzialna. Wyraziła przekonanie, że pedagogom – jako ludziom z pasją – nigdy nie zabraknie wytrwałości i cierpliwości, podkreślając jednocześnie, że to oni mają realny wpływ na kształtowanie postaw młodych Polaków.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej Anno Domini 2017 przeszły do historii. Zgromadziły w Posadzie Górnej rzesze ludzi dobrej woli, którym leży na sercu wysoka jakość kształcenia w polskiej szkole, zwłaszcza w czasach nowych i trudnych wyzwań. Spotkanie w gronie pracowników szkół i placówek oświatowych oraz władz lokalnych, odpowiedzialnych za losy szkolnictwa, sprzyjało wymianie poglądów, skłoniło do refleksji pedagogicznej, podsumowało wspaniałe dokonania nauczycieli na niwie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Cieszy to, że zawód nauczyciela w naszej gminie odbierany jest jako pasja i poświęcenie, a pedagodzy są mistrzami i autorytetami dla swoich uczniów i pomagają im przygotowywać się do dorosłego życia.