• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Anno Domini 2023

„Sekretem szczęścia jest wolność… A sekretem wolności jest odwaga”.

Tukidydes

W dniu 3 marca 2023 roku w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zorganizowano z niezwykłym rozmachem galę finałową podsumowującą piątą edycję Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas. Ku pamięci żołnierzy wyklętych”. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: Jego Ekscelencja Stanisław Jamrozek – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, Pan Piotr Babinetz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jan Pelczar – Starosta Krośnieński, Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Andrzej Pitrus – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Krzysztof Buczek – Radny Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Czesław Szajna – Radny i Prezes Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, Pan Jan Tomkiewicz – Radny Rady Miejskiej w Rymanowie, Pan Mirosław Mańkowski – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Delegatura w Krośnie, Pani Urszula Rymarz – Wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, Pani Monika Rygiel – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie, Pani Agnieszka Niemczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Ponadto w uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół położonych na terenie gminy Rymanów oraz grono pedagogiczne ZSP w Posadzie Górnej. Głównymi bohaterami spotkania byli laureaci V Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Wolność jest w nas”.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przy GOK-u w Rymanowie. Następnie gospodarz spotkania, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej Pan Piotr Cisek, nakreślił w esencjonalnej formie tło historyczne drugiej konspiracji po zakończeniu II wojny światowej.
Zwrócił uwagę, że w ciągu pięciu edycji konkursu literackiego udało się zainteresować historią najnowszą ponad pięciuset uczniów z około 200 podkarpackich szkół, co udowadnia, że współcześni uczniowie, podobnie jak poprzednie pokolenia, z zaciekawieniem i pasją poznawczą uczą się historii, jeśli tylko trafią na dobre, inspirujące źródło wiedzy i nauczyciela – pasjonata przeszłości. Tak duże zainteresowanie niełatwym przecież konkursem potwierdza tezę, że warto rozniecać w uczniach głód wiedzy historycznej, nawet tej najnowszej, trudnej i nie do końca jeszcze zbadanej.
Dyrektor szkoły zaakcentował, że pełne poświęcenia życie kobiet niezłomnych nie może pójść na marne. Ma ono wymiar ponadczasowego przesłania, mówiącego, że ludzkie pragnienie bycia wolnym jest najpotężniejszą z sił na tym świecie. Przywołał myśl Ernesta Hemingwaya, że „człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”. Tyrani i zbrodnicze systemy mogą stawać na drodze nadziejom, mogą naruszać nasze prawa, a nawet odebrać nam życie. Ale nie mogą zabić idei i wartości, w które wierzymy – wolności, równości i braterstwa. One wyrażają to, co w ludzkości najpiękniejsze. Z kart historii wiemy już, że pozwoliły one zrzucić kajdany zniewolenia wielu krajom i narodom, a kolejnym pokoleniom zapewniały pokój.
Kończąc swe ciekawe wystąpienie, Pan Piotr Cisek zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia montażu poetycko – muzycznego „Wolność jest w nas” w wykonaniu uczniów z ZSP w Posadzie Górnej, poświęconego kobietom wyklętym, które jako żołnierki, sanitariuszki, łączniczki, kurierki i organizatorki życia podziemnego hołdowały wierności złożonej przysięgi, nie godząc się na okupację Polski przez agresora ze wschodu.
Młodzież, wykorzystując różne formy ekspresji – muzykę, poezję i taniec – przybliżyła publiczności sylwetki charyzmatycznych i bohaterskich Polek, które przeciwstawiły się narzuconej przez Moskwę władzy komunistycznej w Polsce. Przedstawione w skrótowym zarysie biografie m.in. Danuty Siedzikówny „Inki”, Izabelli Kochanowskiej „Błyskawicy”, „Janiny Żubryd „Janka”, Heleny Żurowskiej „Leliwy” skłoniły nie tylko do refleksji nad kruchością życia i znikomością świata, ale przede wszystkim miały na celu zwrócenie uwagi na to, że – mimo wszystko – warto i trzeba kierować się w życiu takimi wartościami jak: wierność zasadom i szacunek dla tradycji. Bardzo mocno wybrzmiały ostanie słowa programu artystycznego, w którym podkreślono, że kobiety niezłomne winny stanowić wzór umiłowania ojczyzny, przykład walki o ideały, inspirację do realizacji własnych marzeń i pragnień. W akademii wystąpili: konferansjerzy Julia Szepieniec i Jakub Wolski, wokalistki Julia Deptuch, Maja Penar, Anna Ziajka, tancerka Maja Kustra, recytator Jakub Siręga.
Kolejnym punktem programu uroczystości był referat Pana dr. Krzysztofa Buczka pt. „Ciernista droga do wolności. Kobiety w walce z reżimem komunistycznym”. Prelegent z niezwykłą swadą przybliżył sylwetki niepokornych kobiet, których – jak zapamiętała historia – bało się nawet NKWD. Podkreślił ogromne bestialstwo komunistów, brutalnie przesłuchujących więzione kobiety, nieprzychylne władzy ludowej. Stosowano barbarzyńskie metody śledztwa, oparte nie tylko na kłamstwie i manipulacji, ale także zastraszaniu, terrorze psychicznym i fizycznym. Wiele Polek działalność w podziemiu antykomunistycznym zapłaciła cenę najwyższą – życie. Rozstrzelana w więzieniu została Danuta Siedzikówna, podobnie jak Helena Żurowska. Skrytobójczo zamordowano Janinę Żubryd i Janinę Przysiężniak. Na lata łagru skazano Danutę Szyksznian. Wiele Polek, zaangażowanych w działalność niepodległościową w szeregach AK i WiN-u, skazano na lata więzienia, następnie szykanowano i inwigilowano. Swe wystąpienie Pan Krzysztof Buczek zakończył refleksją na temat trudnej sytuacji kobiet, bezpośrednio niezwiązanych z działalnością niepodległościową. One – jako matki, siostry, żony – częstokroć w trudnych powojennych latach pozostawały bez środków do życia tylko dlatego, że ktoś z rodziny należał do „leśnych”. Referat spotkał się z bardzo przychylnym odbiorem ze strony publiczności za sprawą nie tylko ogromnej wiedzy mówcy i jego charyzmy, ale także użytych metod: wykład okraszony był dziesiątkami zdjęć, które korespondowały z przekazywanymi treściami.
Również burzą braw nagrodzono wystąpienie Pani Dominiki Góry – Rygiel, przewodniczącej Komisji Konkursowej, oceniającej wraz z Paniami: Dorotą Patejko i Krystyną Wojtoń prace w V Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wolność jest w nas”. Mocno zaakcentowała to, że czytanie 73 nadesłanych z całego województwa podkarpackiego wypowiedzi poetyckich i prozatorskich było dla jury ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Ostatecznie nagrodzono 12 autorów, których doceniono za kunszt pisarski, lekkie pióro i doskonałą stylistykę. Zwracając się do laureatów konkursu, powiedziała: „O kobietach pisało wielu twórców różnych epok. Podkreślali w swych dziełach kobiece walory, wdzięki, ale wartość Waszych prac jest niezwykła, absolutnie wyjątkowa. Wy złamaliście stereotypy. Dzięki Waszym pracom każdy czytelnik jest umocniony w przekonaniu, że kobiety wcale nie są strachliwe, lękliwe, wątłe i słabe. Wy daliście świadectwo kobiecej wielkości, siły, odwagi, determinacji i niezłomności w walce. Dzięki wiedzy, którą zdobyliście, przygotowując się do tego wspaniałego i wartościowego konkursu oraz pisząc prace, wzięliście udział w wielkim czynie – w budowaniu pomnika pamięci kobiet niezłomnych. Wzorowo wypełniliście zadanie, które stoi przed młodym pokoleniem – zadbaliście o to, aby sylwetki walczących, niezłomnych kobiet zachować na zawsze w pamięci”. Pani Dominika Góra – Rygiel, kończąc swe przemówienie, zacytowała piękne słowa poetki Bronisławy Betlej:
„Wspomnienia są jak lenno przekazywane pokoleniom
Nie zmieniają znaczenia ani prawdy
Są częścią każdego człowieka
Bez względu na czas, w jakim żyjemy”.
Podkreśliła tym samym ważną myśl, że należy pielęgnować pamięć o tym, co minione, bo „Przeszłość jest jak lampa umieszczona u wejścia do przyszłości”.
W końcu nadszedł czas wręczenia nagród. Oto lista wyróżnionych autorów:

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego

Kategoria: poezja

I

Maja Włodarska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Urszula Maź

II

Oliwia Wierzbińska

Szkoła Podstawowa
w Rogóżnie

Barbara Kiełb

III

Zofia Piasecka

Szkoła Podstawowa nr 1
w Mielcu

Bożena Kozioł

wyróżnienie honorowe

Szymon Rygiel

Szkoła Podstawowa
w Iwoniczu

Agnieszka Rygiel

wyróżnienie honorowe

Jagoda Staroń

Szkoła Podstawowa nr 8
w Krośnie

Jolanta Teśniarz

wyróżnienie honorowe

Adam Wolwowicz

Szkoła Podstawowa w Dydni

Monika Kij

Kategoria: proza

I

Julia Szepieniec

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

II

Jan Kołata

Szkoła Podstawowa
w Rzemieniu

Beata Mazur

III

Szymon Bałuka

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

wyróżnienie honorowe

Bartosz Węgrzyn

Szkoła Podstawowa nr 3
w Krośnie

Honorata Żychowska

wyróżnienie honorowe

Joanna Żak

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Urszula Maź

wyróżnienie honorowe

Jakub Szul

Szkoła Podstawowa
w Posadzie Górnej

Waldemar Kilar

Nagrody wręczyli: Jego Ekscelencja Stanisław Jamrozek oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Piotr Babinetz. W podniosłej atmosferze przekazano podziękowania dla nauczycieli – opiekunów merytorycznych laureatów, a także dla honorowych patronów konkursu i jurorek.
Mądre słowo do młodzieży skierował ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Złożył gratulacje młodym literatom za to, że wstąpili w konkursowe szranki i mieli odwagę zająć się przez lata przemilczanym tematem walki niepodległościowej z komunistami. Zwrócił uwagę na rolę kobiet w życiu społeczeństw, które dbały o domowe ognisko, ale także odznaczały się charyzmą i na równi z mężczyznami walczyły o wolność.
Ciekawymi wnioskami ze słuchaczami podzielił się Pan Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP. Podkreślił niezwykłą odwagę żołnierzy wyklętych, którzy, mimo tego, że stali na straconej pozycji, nie poddali się, walcząc o romantyczne ideały, wyniesione z domów i oddziałów partyzanckich pierwszej konspiracji. Odwołał się do historii Polski, zaznaczając bestialstwo żołdactwa ze wschodu. Sowieci, bolszewicy, Moskale zawsze wykazywali się okrucieństwem i bestialstwem wobec Polaków. Tak było w latach 40. i 50. XX wieku, podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku, w trakcie powstań narodowo – wyzwoleńczych w XIX stuleciu, a nawet w 1655 roku podczas napaści na Rzeczpospolitą, przerwanej na czas potopu szwedzkiego, aby zbytnio nie wzmocnić Szwecji. O tych odniesieniach historycznych zaproszony gość wspomniał, by uzasadnić niespotykaną w cywilizacji europejskiej agresję żołnierzy rosyjskich, jakiej jesteśmy świadkami od roku w Ukrainie, walczącej o wolność i demokrację. Przypomniał również, że z ziemią podkarpacką związane były: Janina Żubryd z Sanoka, Helena Żurowska z Olszanicy i Krystyna Samborska, urodzona pod Stanisławowem mieszkanka Krosna.
Z kolei Pan Jan Pelczar, Starosta Krośnieński, złożył na ręce Pana dyrektora Piotra Ciska podziękowania za kultywowanie pięknej idei przypominania światu pamięci o żołnierzach niezłomnych. Przypomniał, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od 2011 roku, a posłem sprawozdawcą projektu ustawy o ustanowieniu tego święta był obecny na obchodach w Rymanowie Pan Piotr Babinetz. Z dumą stwierdził również, że dwie szkoły położone na terenie powiatu krośnieńskiego, noszą imię rotmistrza Witolda Pileckiego, który przeżył Auschwitz i powstanie warszawskie, a został zamordowany przez ubeków.
Następnie z krótką przemową wystąpił Pan Wojciech Farbaniec. Przypomniał on, że od roku 2011 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego termin, wyznaczony na 1 marca, upamiętnia wyrok śmierci, wykonany tego dnia w 1951 r. na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pan Burmistrz zaakcentował, że ta data to wielkie wspólne święto, a żywa pamięć o bohaterach antykomunistycznego podziemia to patriotyczny obowiązek każdego Polaka.
Jako ostatnia z okolicznościową mową wystąpiła Pani Urszula Rymarz, która w zastępstwie Pana Jana Bałuki, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, powiedziała, że organizowany cyklicznie od pięciu lat turniej literacki o zasięgu wojewódzkim pozwolił młodym ludziom poznać zawiłe dzieje Polski po II wojnie światowej, ujawnić ich talenty literackie i skłonić do refleksji nad swym życiem, bo – jej zdaniem – biografie niezłomnych dziewcząt mogą być źródłem inspiracji dla współczesnej młodzieży. Polskie patriotki nie były artystkami, nie cieszyły się międzynarodową sławą, ale miały piękne serca i szlachetne umysły. O ich niezwyczajnych przymiotach charakteru zawsze warto rozmawiać.
Organizatorami konkursu literackiego byli: Pani Anna Bałuka, Pani Jolanta Pietruszka, Pan Waldemar Kilar, którzy wespół z Panią Agnieszką Kwolek – Śliwką i Panem Bogusławem Malinowskim przygotowali program artystyczny. Nagrody dla laureatów ufundowali: Pan Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Panowie: Piotr Babinetz i Piotr Uruski – Posłowie na Sejm RP, Pan Jan Pelczar – Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów, Pan Jan Bałuka – Przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Gminnym obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych towarzyszyła wystawa tematyczna „Wyklęte. Niezłomne. Niezapomniane”, prezentująca w formie 10 plakatów sylwetki Polek, zaangażowanych w działalność drugiej konspiracji.