• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

78. sesja Rady Miejskiej w Rymanowie

W dniu 24 lutego 2023 roku radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie gościli w Urzędzie Gminy, gdyż tego dnia odbyła się 78. sesja Rady Miejskiej zainaugurowana wręczeniem Nagród Burmistrza za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w roku 2022. Nagrodzone zostały trzy absolwentki naszej szkoły: Antonina Szczęsna i Urszula Rogula, dyscyplina sportowa: piłka ręczna oraz Kaja Rysz, dyscyplina: kolarstwo. Następnie głos zabrał Starosta Krośnieński Pan Jan Pelczar, który przybył na sesję, by uczulić zebranych na sprawę rozbudowy Zakładu Utylizacyjnego Farmutil HS S.A. we Wróbliku Szlacheckim. Radni zdecydowali o zwołaniu nadzwyczajnej sesji w tej sprawie. Kolejnym etapem spotkania było przedstawienie sprawozdań przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Andrzeja Pitrusa i Burmistrza Pana Wojciecha Farbańca oraz zaprezentowanie siedmiu projektów uchwał i przyjęcie ich poprzez głosowanie. Na zakończenie omówiono sprawy bieżące. Młodzi radni nie uczestniczyli aktywnie w sesji, ale mieli okazję zobaczyć pracę dorosłych na rzecz Gminy Rymanów.