• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

„Nie pal przy mnie, proszę” - program edukacji antytytoniowej

Wzorem ubiegłego roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”, który zrealizowany został w młodszych klasach szkolnych. Celem głównym programu było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program edukacyjny był skierowany do młodych osób, ponieważ osobowość dziecka i jego postawa kształtuje się w tym wieku i dlatego warto właśnie wtedy pozytywnie na nie oddziaływać. Co więcej, dziecko ma bardzo duży wpływ na swoje otoczenie, mimo że może się wydawać, iż jest inaczej.
Cele szczegółowe programu:
• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
• Kształtowanie u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.
• Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia.

• Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.
• Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Na zajęciach edukacyjnych uczniowie obejrzeli prezentację o tematyce antynikotynowej, przeprowadzono pogadankę oraz zorganizowano wystawę plakatów. Dzieci wykonały własne plakaty pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Był to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, realizowany w szkole przez Panią pedagog z ramienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.