• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

Upamiętnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

„Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew”.

Marek Grechuta

W dniu 19 października 2022 roku, w 38. rocznicę zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki, franciszkanina, kapelana warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka, z inicjatywy Pana dyrektora Piotra Ciska w kościele parafialnym w Rymanowie-Zdroju młodzież wystawiła montaż poetycko – muzyczny „Wolność jest w nas”, poświęcony niezłomnym duchownym obrządku katolickiego, którzy w czasach komunizmu stracili zdrowie, a nierzadko życie za wiarę. Po mszy świętej, koncelebrowanej przez księdza proboszcza Marka Zajdla i księdza wikariusza Sławomira Wałczyka, uczniowie naszej szkoły opowiedzieli o trudnej drodze życia charyzmatycznych kapłanów.

Bohaterami tego wieczoru byli nie tylko wybitni hierarchowie polskiego Kościoła z kardynałem Stefanem Wyszyńskim na czele, zwanym Prymasem Tysiąclecia, i jego bliskim współpracownikiem, biskupem Antonim Baraniakiem, więzionym i torturowanym przez trzy lata przez komunistów, ale także mniej znani szerokiej opinii publicznej księża związani z podkarpacką ziemią jak: jezuita Władysław Gurgacz, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej czy Władysław Findysz, uznany przez Kościół za męczennika za wiarę.
Inspiracją do przygotowania programu artystycznego, poświęconego księdzu Jerzemu Popiełuszce i innym wielkim duchowym przywódcom naszego narodu, było ogłoszenie w 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Warto wiedzieć, zwłaszcza dziś, w dobie upadku autorytetów moralnych, że niezłomni kapłani w czasach PRL-u słowem oraz czynem przez lata posługi duszpasterskiej wzmacniali morale wspólnot parafialnych, budując opór przeciwko komunistom.
W smutnych latach komunizmu księża formowali całe pokolenia Polaków. Odprawiali msze święte w intencji ojczyzny, wygłaszali do tysięcy wiernych płomienne i krzepkie kazania, towarzyszyli ludziom podczas strajków i demonstracji, wspierali na duchu internowanych, uwięzionych i prześladowanych. Udzielali schronienia działaczom antykomunistycznym, użyczali pomieszczeń parafialnych twórcom prasy podziemnej, a także autorom niezależnych koncertów, spektakli i wykładów. Słowem – wspierali opozycję w wymiarze duchowym, materialnym i organizacyjnym.
W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec, radni Rady Miejskiej w Rymanowie: Pan Tomasz Rajnik, Pan Jan Tomkiewicz, Pan Czesław Szajna, dyrektor szkoły Pan Piotr Cisek, Pani wicedyrektor Agnieszka Szul, nauczyciele, uczniowie, parafianie i kuracjusze, którzy tłumnie przybyli na mszę świętą w intencji polskich kapłanów niezłomnych i z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wzruszającego programu artystycznego, na który złożyły się partie śpiewane, recytacje poezji oraz gra na skrzypcach. Usłyszeliśmy chóralne wykonane pieśni „Wolność – Te Deum”, „Ojczyzno ma”, „Świecie nasz”. Bardzo udanie na scenie zaprezentowały się: Julia Deptuch, Maja Penar, Julia Szepieniec, Anna Ziajka i Maja Lorenc. Pięknie zaśpiewała „Modlitwę o wschodzie słońca” Zuzanna Kasperkowicz, która ponadto dała popis gry na skrzypcach. Jej requiem urzekło publiczność. Fragmenty poezji na tle muzyki recytowali: Julia Szepieniec („Przesłanie Pana Cogito” Zbigniewa Herberta) i Jakub Siręga („Dezyderata” Maxa Ehrmanna). Funkcję konferansjerów pełnili: Karina Zubek i Gracjan Tworek.
Wieczór z poezją i muzyką został nagrodzony burzą braw. Ksiądz Marek Zajdel w okazjonalnym wystąpieniu pogratulował organizatorom wspaniałego pomysłu zaprezentowania parafianom w ciekawej formie sylwetek niezłomnych kapłanów, a młodzieży pogratulował talentów scenicznych. Z kolei Pan dyrektor Piotr Cisek, nie kryjąc wzruszenia, zaakcentował, że wychowanie ku wartościom winno być zadaniem nadrzędnym polskiej szkoły. Dziękował młodym artystom za zaangażowanie, a nauczycielom – Pani Annie Bałuce, Pani Jolancie Pietruszce, Panu Waldemarowi Kilarowi i Panu Bogusławowi Malinowskiemu – za krzewienie pięknych humanistycznych ideałów.
Uroczystości towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw biograficznych, rozmieszczonych w ołtarzach bocznych: „Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia” i „Kapłani niezłomni jako duchowi przywódcy narodu”.