Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu The Big Challenge

W dniu 9 czerwca 2022 roku Pan dyrektor Piotr Cisek wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu The Big Challenge.
Konkurs odbyły się w dniach 25-26 marce br. w formie online i składał się z pytań, które sprawdzały wiedzę z zakresu słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, a także ogólnej znajomości kultury. Dla każdego poziomu przewidziany był odrębny zestaw pytań, opracowanych zgodnie z zaleceniami programu nauczania języka angielskiego oraz klasyfikacji CEFR. The Big Challenge to przede wszystkim wyjątkowo skuteczne narzędzie motywacyjne oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Na uczestników czekały dyplomy, plakaty, ołówki oraz nagrody rzeczowe. W konkursie wzięło udział 55 uczniów, do zdobycia łącznie było 350 punktów, a wśród osób wyróżnionych znalazły się między innymi:
Poziom 1 (klasa 4 i 5)
Amelia Penar – klasa 4b – (308.75 pkt.) – 7. miejsce w województwie,

Maja Smoleń – klasa 4b – (255 pkt.) – 77. miejsce w województwie,
Julia Szepieniec – klasa 5b – (251.25 pkt.) – 86. miejsce w województwie,
Poziom 2 (klasa 6)
Amelia Malinowska – klasa 6 a – (243.75 pkt.) – 60. miejsce w województwie,
Amelia Madej – klasa 6a – (167.50 pkt.) – 158. miejsce w województwie,
Maja Niemczyk – klasa 6a – (153.75 pkt.) – 179. miejsce w województwie,
Poziom 3 (klasa 7)
Alicja Hanus – klasa 7b – (270 pkt.) – 67. miejsce w województwie,
Jan Fabisz – klasa 7b (238.75 pkt.) – 115. miejsce w województwie,
Bartosz Jakieła – klasa 7a (222.50 pkt.) – 148. miejsce w województwie,
Poziom 4 (klasy 8)
Tomasz Kuszel – klasa 8a – (290 pkt.) – 23. miejsce w województwie,
Radosław Rożowicz – klasa 8b – (243.75 pkt.) – 105. miejsce w województwie,
Michał Mrozek – klasa 8b – (228.75 pkt.) – 137. miejsce w województwie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.