Poświęcenie sztandaru szkoły
13 października 2006 roku, w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława BM w Rymanowie Zdroju odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru naszej szkoły. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Podczas Mszy św. ksiądz Proboszcz dokonał aktu poświęcenia. Ta piękna i wzruszająca uroczystość długo pozostanie w sercach całej społeczności szkolnej.
Przekazanie uczniom sztandaru  Zespołu Szkół Publicznych miało miejsce następnego dnia, w czasie uroczystego otwarcia hali sportowej przy szkole w Posadzie Górnej.

Image