"Góra grosza"

Już po raz szósty Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem MEN organizuje akcję "Góra grosza". Pieniądze przeznaczone są na poprawę warunków w rodzinnych domach dziecka.
Corocznie bierzemy udział w  tym pięknym przedsięwzięciu. W tym roku towarzyszył temu międzyklasowy konkurs "Pełna puszka".
Najwięcej pieniędzy zebrała klasa IIb - 55 zł. i zajęła I miejsce.
II miejsce - zerówka - 27,09 zł.
III miejsce - klasa Ib - 23 zł.
IV miejsce - maluchy - 18,50 zł.
V miejsce - klasa IIIb - 9,94 zł.
Za dobre serduszka, zrozumienie potrzeb innych były dyplomy, a dla zwycięzców - nagrody.

Dziękujemy wszystkim.