Spotkanie z misjonarką
Nasza palcówka już od 2 lat uczestniczy w akcji "Szkoła - szkole". Uczniowie klas I-III składają dobrowolnie zaoszczędzone przez siebie pieniądze, które przeznaczone są na kształcenie ich rówieśników w Kamerunie.
21 listopada szkołę odwiedziła dr Anna Krogulska - z zawodu zootechnik, teolog. Nasz gość przez 5 lat przebywała w Kamerunie jako misjonarka świecka. Opowiadała zebranym o życiu małych Pigmejów, ich codziennych radościach i smutkach. Wszyscy słuchaliśmy jej z ogromnym zainteresowaniem. Byłą to doskonała lekcja wrażliwości. Zrozumieliśmy jak trudne i inne jest życie dzieci w dalekiej Afryce.