Pasowanie na ucznia klasy I

Image

zdjęcia...

5 października odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na ucznia klasy I. Najmłodsi zaprezentowali się wspaniale w pierwszym szkolnym występie. Pokazali zebranym, iż są gotowi do tego, by rzetelnie wypełniać szkolne obowiązki, być dobrym kolegą, kochać Ojczyznę. Pan dyrektor w obecności rodziców, księdza proboszcza i nauczycieli pasował na uczniów czternaścioro dzieci, które zostały serdecznie powitane przez swoich starszych kolegów i włączone do braci uczniowskiej ZSP w Posadzie Górnej. Były życzenia, upominki, dyplomy, pamiątkowe birety i zdjęcia oraz pyszne ciasto.