Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju - logo Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju - zdjęcie


Strona główna arrow Nauczyciele

Nowości
Popularne
Nauczyciele Szkoły Filialnej w roku szkolnym 20011/2012 Utwórz PDF Drukuj

 • mgr Agnieszka Szul - nauczyciel dyplomowany, kierownik Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: "Informatyka i technologie informacyjne w szkole".
  Nauczane przedmioty: oddział "0".
 • mgr Beata Dworzańska - nauczyciel kontraktowy. Uniwersytet Rzeszowski: wychowanie fizyczne. Studia Podyplomowe: "Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne". Kurs kwalifikacyjny: "Instruktor piłki siatkowej", "Pilot wycieczek krajowych".
  Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne.
 • mgr Magdalena Kasperkowicz -  nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: pedagogika - edukacja wczesnoszkolna.
  Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.
 • mgr Elżbieta  Pelczarska -  nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Rzeszowski: pedagogika wczesnoszkolna. Studium Nauczycielskie: wychowanie przedszkolne.
  Nauczane przedmioty: oddział "0".
 • mgr Jolanta Pietruszka - nauczyciel dyplomowany. Akademia Pedagogiczna w Krakowie: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.
  Stanowisko: nauczyciel bibliotekarz.
 • mgr Małgorzata Piwowar - nauczyciel mianowany. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie: wychowanie przedszkolne.
  Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne.
 • mgr Maria Prugar - nauczyciel dyplomowany. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie: wychowanie przedszkolne. Studia Podyplomowe: "Edukacja Wczesnoszkolna - konstruowanie programów kształcenia, projektowania materiałów dydaktycznych", Studia Podyplomowe: "Organizacja i Zarządzanie Oświatą".
  Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne.
 • mgr Krystyna Przybylska - nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Rzeszowski: pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe: "Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną".
  Nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne.
 • mgr Ewelina Rij - nauczyciel stażysta. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Studia podyplomowe "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna".
  Nauczane przedmioty: oddział "0".
 • mgr Alicja Szymanowska - nauczyciel mianowany. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie: nauki społeczne. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - język angielski. Egzamin Państwowy z języka angielskiego "First Cambridge Certificate".
  Nauczane przedmioty: język angielski.
 • ks. mgr Marek Zajdel - nauczyciel mianowany. Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Teologii i Wydział Nauk Społecznych.
  Nauczane przedmioty: religia.
 • mgr Teresa Ziemba - nauczyciel dyplomowany. Uniwersytet Rzeszowski: pedagogika - edukacja wczesnoszkolna. Studia Podyplomowe: "Informatyka w kształceniu".
  Nauczane przedmioty: oddział "0".
 • s. mgr Anna Żelnio - nauczyciel kontraktowy. Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie: teologia.
  Nauczane przedmioty: religia.