Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju - logo Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju - zdjęcie


Strona główna arrow Projekt EFS

"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Image

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie diagnozy zakwalifikowano 45 uczniów klas I-III do następujących rodzajów zajęć:

  • logopedyczne,
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań polonistycznych.

Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Podczas ich trwania stosowane są odpowiednie metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz ciekawe pomoce, które wpływają na atrakcyjność zajęć oraz podnoszą efektywność nauczania.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image