Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju - logo Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju - zdjęcie


Strona główna arrow Rok 2009/2010 arrow Konkursy

Konkursy Drukuj

Informacje o osiągnięciach uczniów Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju w roku szkolnym 2009/2010

Oddział młodszy -
nauczyciel prowadzący: Elżbieta Pelczarska i Teresa Ziemba

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

cała grupa

Konkurs "Pełna puszka"

Samorządzik Uczniowski

szkolny

uczestnictwo

grudzień

Anna Dąbrowska
Helena Myszkal

Konkurs Talentów Przedszkolnych "O Nagrodę Pluszowego Misia" - zdjęcia...

GOK Rymanów

gminny

GRAND PRIX
wyr. specjalne

marzec


Oddział starszy - nauczyciel prowadzący: Krystyna Przybylska i Agnieszka Szul

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

Paweł Delimata
Konrad Kałwik
Wiktoria Miszczak
Diana Ozimina

XXVII Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" - konkurs plastyczny

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
wyróżnienie
wyróżnienie

listopad

Maria Głowacka
Konrad Kałwik
Karolina Niemczyk
Diana Ozimina
Urszula Rogula

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku

gminny

uczestnictwo
I miejsce
uczestnictwo
uczestnictwo
II miejsce

grudzień

Konrad Kałwik
Urszula Rogula

powiatowy

uczestnictwo
uczestnictwo

styczeń

cała grupa

Konkurs "Pełna puszka"

Samorządzik Uczniowski

szkolny

III miejsce

grudzień

Robert Kilar
Piotr Ozimina
Natalia Tworek

Konkurs Talentów Przedszkolnych "O Nagrodę Pluszowego Misia" - zdjęcia...

GOK Rymanów

gminny

GRAND PRIX

marzec

Martyna Lorenc
Diana Ozimina
Emil Ziemba

wyr. specjalne

Paweł Delimata
Konrad Kałwik
Maciej Krukar
Karolina Niemczyk

wyr. specjalne

Urszula Rogula
Julia Szczepanik
Kacper Szczepanik

wyróżnienie


Zerówka
 - nauczyciel prowadzący: Beata Dworzańska i Małgorzata Piwowar

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

Patryk Chmiel
Julia Dąbrowska
Kamila Małek
Sara Pitrus
Maria Różowicz
Wiktoria Zajdel

XXVII Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" - konkurs plastyczny

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
III miejsce
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Julia Dąbrowska
Maria Kuczwar
Kamila Małek
Sara Pitrus
Maria Różowicz
Wiktoria Zajdel

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
III miejsce
uczestnictwo

grudzień

Maria Różowicz

powiatowy

uczestnictwo

styczeń

cała grupa

Konkurs "Pełna puszka"

Samorządzik Uczniowski

szkolny

uczestnictwo

grudzień

Julia Niemczyk
Sara Pitrus
Maria Różowicz
Wiktoria Zajdel

Konkurs Talentów Przedszkolnych "O Nagrodę Pluszowego Misia" - zdjęcia...

GOK Rymanów

gminny

GRAND PRIX

marzec

Julia Dąbrowska
Zuzanna Jurasz
Miłosz Kołodziejczyk
Kamila Małek

wyr. specjalne
wyróżnienie
wyróżnienie
wyr. specjalne

Kamila Małek
Sara Pitrus
Szymon Rygiel

Konkurs plastyczny "Las - cztery pory roku"

Nadleśnictwo Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj

Julia Dąbrowska
Kamila Małek

XVII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej "Skrzacik" - zdjęcia...

GOK Iwonicz Zdrój

powiatowy

uczestnictwo
uczestnictwo

czerwiec

Zespół "Zdrojowe słoneczka":
Patryk Chmiel
Julia Dąbrowska
Zuzanna Jurasz
Miłosz Kołodziejczyk
Julia Niemczyk
Sara Pitrus
Kacper Rajchel
Maria Różowicz
Szymon Rygiel
Kacper Ziajka

wyróżnienie w kat. taniec


Klasa Ib
- nauczyciel prowadzący: Magdalena Kasperkowicz

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

Kamila Frącek
Julia Oller

Konkurs plastyczny "Literatura i dzieci - Nasze marzenia"

WDK Rzeszów,
GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo

październik

Anna Kuszel

I Gminny Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Szkół Podstawowych I Gimnazjów Poświęcony Polskim Noblistom

ZSP Królik Polski

gminny

uczestnictwo

listopad

Kamila Frącek
Anna Kuszel

XXVII Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" - konkurs plastyczny

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Karol Jurasz
Anna Kuszel

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo

grudzień

Julia Bolanowska
Kamila Frącek
Karol Jurasz
Patryk Sokołowski

Powiatowy Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży -
temat: "Moje Boże Narodzenie"

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miasta i Gminy w Jedliczu, GOK w Jedliczu

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

grudzień

Anna Kuszel

XVIII Konkurs Piosenki "Aleją gwiazd"

GOK Rymanów

gminny

nominacja

grudzień

wyróżnienie

cała klasa

Konkurs "Pełna puszka"

Samorządzik Uczniowski

szkolny

II miejsce

grudzień

Mateusz Bek
Julia Bolanowska
Filip Cetnarski
Kamila Frącek
Dawid Kuczwar
Anna Kuszel
Julia Oller
Patryk Sokołowski

Konkurs plastyczny "Takiej bajki jeszcze nie było..."

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj

Karol Jurasz
Julia Oller
Patryk Sokołowski

Konkurs plastyczny "Las - cztery pory roku"

Nadleśnictwo Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj


Klasa IIb - nauczyciel prowadzący: Marta Dąbek

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

Hubert Anczakowski
Paulina Berdel
Gabriel Godzik
Julia Krzysztyńska
Miłosz Sołtysik
Michalina Śliwka
Michał Węglowski
Natalia Zygmunt

Konkurs plastyczny "Literatura i dzieci - Nasze marzenia"

WDK Rzeszów,
GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
nominacja
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

październik

Julia Krzysztyńska

WDK Rzeszów
MGOKiS Zagórz

powiatowy

uczestnictwo

Gabriel Godzik
Michalina Śliwka

Konkurs recytatorski "Literatura i dzieci - Nasze marzenia" - zdjęcia...

WDK Rzeszów,
GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
nominacja

październik

Michalina Śliwka

WDK Rzeszów
MGOKiS Zagórz

powiatowy

III miejsce

Paulina Berdel
Gabriel Godzik
Julia Krzysztyńska
Dariusz Solecki
Miłosz Sołtysik
Michalina Śliwka

Konkurs Plastyczny "O laur św. Jana z Dukli"

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
w Krośnie,
Starostwo Powiatowe,
UMiG Iwonicz Zdrój,
Klasztor Ojców Bernardynów,
SP i Gimnazjum Publiczne
w Lubatowej

powiatowy

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Paulina Berdel
Julia Krzysztyńska

I Gminny Konkurs Plastyczny Dla Uczniów Szkół Podstawowych I Gimnazjów Poświęcony Polskim Noblistom 

ZSP Królik Polski

gminny

wyróżnienie
uczestnictwo

listopad

Paulina Berdel
Gabriel Godzik
Julia Krzysztyńska
Miłosz Sołtysik

XXVII Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" - konkurs plastyczny

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Gabriel Godzik
Julia Krzysztyńska
Miłosz Sołtysik
Michalina Śliwka
Michał Węglowski
Michał Zięba
Natalia Zygmunt

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

grudzień

Paulina Berdel
Miłosz Sołtysik

Powiatowy Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży -
temat: "Moje Boże Narodzenie"

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miasta i Gminy w Jedliczu, GOK w Jedliczu

gminny

nominacja
uczestnictwo

grudzień

Paulina Berdel

powiatowy

wyróżnienie

styczeń

Paulina Berdel
Julia Krzysztyńska
Michalina Śliwka

XVIII Konkurs Piosenki "Aleją gwiazd"

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

grudzień

cała klasa

Konkurs "Pełna puszka"

Samorządzik Uczniowski

szkolny

uczestnictwo

grudzień

Michalina Śliwka

VI Konkurs Recytatorski "Tropem współczesnej poezji" - zdjęcia...

Krośnieński Dom Kultury

gminny

uczestnictwo

kwiecień

Hubert Anczakowski
Paulina Berdel
Dominika Kabiesz
Julia Krzysztyńska
Miłosz Sołtysik
Michalina Śliwka
Michał Węglowski
Natalia Zygmunt

Konkurs plastyczny "Takiej bajki jeszcze nie było..."

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj

Gabriel Godzik
Julia Krzysztyńska
Miłosz Sołtysik

Konkurs plastyczny "Las - cztery pory roku"

Nadleśnictwo Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj


Klasa IIIb - nauczyciel prowadzący: Małgorzata Ziajka

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

Emilia Chmiel
Eliza Berdel
Krzysztof Halerz
Karol Kędzior
Paulina Kuczwar

Konkurs plastyczny "Literatura i dzieci - Nasze marzenia"

WDK Rzeszów,
GOK Rymanów

gminny

nominacja
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

październik

Emilia Chmiel

WDK Rzeszów
MGOKiS Zagórz

powiatowy

uczestnictwo

 Lidia Kasperkowicz

Konkurs recytatorski "Literatura i dzieci - Nasze marzenia" - zdjęcia...

WDK Rzeszów,
GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo

październik

Eliza Berdel
Emilia Chmiel
Krzysztof Halerz
Szymon Halerz
Lidia Kasperkowicz
Karol Kędzior
Aneta Sokołowska
Julia Wolińska
Julia Ziemba
Konrad Ziemba

Konkurs Plastyczny "O laur św. Jana z Dukli"

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
w Krośnie,
Starostwo Powiatowe,
UMiG Iwonicz Zdrój,
Klasztor Ojców Bernardynów,
SP i Gimnazjum Publiczne
w Lubatowej

powiatowy

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
wyróżnienie
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Emilia Chmiel
Krzysztof Halerz
Aneta Sokołowska
Julia Wolińska
Kacper Wojtoń

XXVII Przegląd Filmów Dziecięcych "O uśmiech i radość dziecka" - konkurs plastyczny

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Eliza Berdel
Marta Chentosz
Lidia Kasperkowicz
Karol Kędzior
Aneta Sokołowska
Kacper Wojtoń

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom"

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

grudzień

Eliza Berdel
Emilia Chmiel
Szymon Halerz
Lidia Kasperkowicz
Aneta Sokołowska
Julia Wolińska 

Powiatowy Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży -
temat: "Moje Boże Narodzenie"

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miasta i Gminy w Jedliczu, GOK w Jedliczu

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
nominacja
uczestnictwo
nominacja

grudzień

Eliza Berdel
Emilia Chmiel
Lidia Kasperkowicz
Kacper Wojtoń

XVIII Konkurs Piosenki "Aleją gwiazd"

GOK Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
nominacja

grudzień

Kacper Wojtoń

wyróżnienie

cała klasa

Konkurs "Pełna puszka"

Samorządzik Uczniowski

szkolny

I miejsce

grudzień

Lidia Kasperkowicz

VI Konkurs Recytatorski "Tropem współczesnej poezji" - zdjęcia...

Krośnieński Dom Kultury

gminny

uczestnictwo

kwiecień

Emilia Chmiel
Lidia Kasperkowicz

VII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III

ZSP Wróblik Szlachecki

gminny

II miejsce
uczestnictwo

kwiecień

Eliza Berdel
Emilia Chmiel
Kamila Fal
Karol Kędzior
Aneta Sokołowska
Kacper Wojtoń
Julia Wolińska

Konkurs plastyczny "Takiej bajki jeszcze nie było..."

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj

Marta Chentosz
Emilia Chmiel
Lidia Kasperkowicz
Aneta Sokołowska

Konkurs plastyczny "Las - cztery pory roku"

Nadleśnictwo Rymanów

gminny

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

maj

Emilia Chmiel
Lidia Kasperkowicz
Karol Kędzior

Omnibus 2010
(humanistyczny)

Łowcy Talentów "Jersz"

wojewódzki

VII miejsce
I miejsce
III miejsce

maj

Emilia Chmiel
Karol Kędzior

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas III

ZSP w Klimkówce

gminny

I miejsce
II miejsce

maj


Świetlica - nauczyciel prowadzący: Ewa Barańska

Uczestnik konkursu

Forma

Organizator

Etap

Efekt

Data

Krzysztof Halerz
Szymon Halerz
Paulina Kuczwar
Lidia Kasperkowicz

Konkurs Plastyczny "O laur św. Jana z Dukli"

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"
w Krośnie,
Starostwo Powiatowe,
UMiG Iwonicz Zdrój,
Klasztor Ojców Bernardynów,
SP i Gimnazjum Publiczne
w Lubatowej

powiatowy

uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo
uczestnictwo

listopad

Krzysztof Halerz
Szymon Halerz

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zapobiegajmy Pożarom" 

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku

gminny

uczestnictwo
III miejsce

grudzień

Krzysztof Halerz
Szymon Halerz

Powiatowy Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży -
temat: "Moje Boże Narodzenie"

Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Miasta i Gminy w Jedliczu, GOK w Jedliczu

gminny 

uczestnictwo
uczestnictwo

grudzień