W dniu 20.09.2018 r. odbyło się zebranie trójek klasowych, w którym wzięło udział 29 osób. Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 pani Beata Dworzańska. Przedstawiła działania Rady Rodziców, które miały miejsce w roku poprzednim oraz przedstawiła działania i cele, które będą stały przed nowym Zarządem Rady Rodziców. Po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzone zostały wybory w wyniku których wybrany został nowy zarząd w składzie:

  1. Beata Dworzańska - Przewodniczący Rady Rodziców
  2. Tomasz Rajnik - Zastępca przewodniczącego
  3. Grzegorz Wiśniowski -Sekretarz
  4. Anna Bulik - Skarbnik
  5. Anna Mazurek - Członek
  6. Elżbieta Kasperkowicz - Członek
  7. Małgorzata Hanus- Kuszel - Członek

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska