• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów"

 

W Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie diagnozy zakwalifikowano 45 uczniów klas I-III do następujących rodzajów zajęć:

 • logopedyczne,
 • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań polonistycznych.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Podczas ich trwania stosowano odpowiednie metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów oraz ciekawe pomoce, które wpływały na atrakcyjność zajęć oraz podniosły efektywność nauczania.