• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

"Sapere aude"

Projekt "Sapere aude" ("Odważ się być mądrym") powstał przy współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie z Zespołem Szkół Publicznych - Gimnazjum im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej. Wnioskodawca otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł na realizację działań w okresie od 1 października 2003 roku do 31 maja 2004 roku.

W projekcie uczestniczyło 18 nauczycieli oraz dyrektor gimnazjum Elżbieta Nadziakiewicz i wicedyrektor liceum Marta Staroń, będąca jednocześnie koordynatorem. Adresatami podjętych działań stali się uczniowie klas III gimnazjum (51 wychowanków), przygotowujący się do egzaminów gimnazjalnych. Po stronie liceum zaangażowanych zostało 20 uczniów z klas II.

Projekt przewidywał działania na kilku płaszczyznach. Na płaszczyźnie współpracy rad pedagogicznych nauczyciele licealni zaprezentowali realizowany w swej placówce program współpracy szkoły i domu rodzinnego. Spotkanie przybrało charakter warsztatów, podczas których uczono się, jak efektywnie prowadzić wywiadówki i pozyskiwać rodziców do współpracy. Jednakże najistotniejszym elementem współpracy stały się kontakty na poziomie uczniów obydwu szkół: wspólne wydawanie gazety, spektakl teatralny, wybory samorządowe w obydwu szkołach według wypracowanej ordynacji, wspólna "zielona szkoła", podczas której odbył się trening kompetencji przed egzaminem w parach licealista - gimnazjalista.

W ramach wolontariatu nauczyciele szkół partnerskich chętnie dzielili się doświadczeniami w zakresie przedmiotów objętych projektem: humanistycznych (teatr, dziennikarstwo, język polski, historia), matematyczno - przyrodniczych (matematyka, fizyka) i języka angielskiego.

W ramach podprojektu dziennikarskiego młodzież gimnazjalna, skupiona wokół redakcji pisma "Wspak", wzięła udział w cyklu zajęć, poświęconych tworzeniu tekstów o charakterze publicystycznym. Młodzi adepci dziennikarstwa nauczyli się, jak zbierać i dokumentować rzetelną informację prasową, jak budować wywiad, pytać o kwestie mądre i wyważone, a nie o banały. Opanowali trudną skądinąd umiejętność składania gazety, tworząc profesjonalne makiety pisma. Z czasem zupełnie samodzielnie (zaczynali od wprawek pisarskich) pisali artykuły, felietony, eseje, przeprowadzali wywiady, pisali recenzje ze spektakli teatralnych, premier kinowych czy ostatnio przeczytanych książek. Ich umiejętności stały się na tyle wysokie, że brali udział w konkursach literackich i dziennikarskich. Dość powiedzieć, że uczestniczka warsztatów zajęła II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie na Recenzję Filmową poświęconym pamięci Irka Siwińskiego, organizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowicach w roku 2004, a rok później grupa dziennikarzy z gimnazjum zajęła I miejsce w kraju za najlepszą gazetkę szkolną!

Sporym zainteresowaniem cieszyły się spotkania ze specjalistami, którzy w formie ćwiczeń bądź wykładów dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Adrian Krzanowski, współtwórca portalu krosno24.pl, opowiadał o swej pracy, o tym, jak przygotować wiadomość typu news, mówił o blaskach i mankamentach zawodu dziennikarza. Pokłosiem współpracy dwu redakcji "Wspak" (po stronie gimnazjum) i krośnieńskiego "Postscriptum" było wydanie wspólnego numeru w nakładzie 600 egzemplarzy (druk i łamanie: Chemigrafia Michał Łuczaj).

Zajęcia z edukacji teatralnej przebiegły pod znakiem prób, wpierw czytanych, potem na scenie nad "iem w zalotach" Franciszka Zabłockiego. Premiera spektaklu miała miejsce w sali kina "Irys" w Rymanowie, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele władz lokalnych, środowiska twórcze, rodzice, uczniowie i nauczyciele dwu szkół, lokalne media. Sztuka, zwłaszcza gra aktorska i scenografia, zebrała pozytywne recenzje wśród publiczności. Dla uczestników natomiast była to wspaniała przygoda, zmierzyli się bowiem z trudnym, klasycystycznym wierszem polskim. Poznali arkana pracy na scenie, oswoili się z nią, z publicznym wystąpieniem, poprawili dykcję, a przede wszystkim nauczyli się grać i interpretować tekst literacki, przekładając tworzywo literatury (język) na tworzywo sceniczne (gest, ruch, mimika, barwa głosu etc.). Nie bez znaczenia były wyjazdy edukacyjne do Krakowa, gdzie uczestnicy wzięli udział w lekcji w Teatrze Starym im. Heleny Modrzejewskiej oraz obejrzeli sztuki "Szkoła żon" Moliera (Teatr Stary) i "Chory z urojenia" (Teatr im. Juliusza Słowackiego). Przy okazji zwiedzili wielowiekowe zabytki architektury - byli na Wawelu - w komnatach królewskich, podziwiali XVI-wieczne arrasy, wstąpili do kościoła o.o. franciszkanów, gdzie zachwyciły ich witraże Stanisława Wyspiańskiego, w Rynku zwiedzili Sukiennice oraz Kościół Mariacki.

W ramach podprojektu edukacji humanistycznej nauczyciele liceum wygłosili cykle wykładów, poświęconych historii literatury polskiej (od "Bogurodzicy" poprzez dzieła Kochanowskiego, Reja, Krasickiego, polskich romantyków aż po prozę XX wieku). Zgromadzona tą drogą wiedza pozwoliła gimnazjalistom znacznie usystematyzować swój zasób wiadomości z poszczególnych epok literackich, zwłaszcza w kontekście zbliżających się egzaminów. Osobny rozdział stanowiły zajęcia poświęcone ćwiczeniom praktycznym w tworzeniu form użytkowych tj. zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie, protokół, nekrolog, reklama, list gończy, list prywatny, list oficjalny, list otwarty a także tworzeniu dłuższych form wypowiedzi pisemnej (m.in. rozprawka historycznoliteracka, opowiadanie, charakterystyka, artykuł, esej, felieton). Zwrócono uwagę na te umiejętności głównie pod kątem przygotowań do egzaminu w części humanistycznej.

Edukacja językowa zakładała wzrost zainteresowań językiem angielskim. Ważnym punktem projektu był Dzień Amerykański, który przybrał formę happeningu, połączonego z testem o Stanach Zjednoczonych. Uczniowie rozwiązywali zadania, brali udział w scenkach rodzajowych. Obejrzeli film w wersji anglojęzycznej i tworzyli jego recenzję (w języku angielskim).

Spotkania z edukacji matematycznej i fizycznej upłynęły na żmudnych, czasochłonnych, lecz niezmiernie ważnych ćwiczeniach, doskonalących umiejętności posługiwania się językiem liczb, wzorów i symboli. Gimnazjaliści dwukrotnie gościli w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, poznając aparaturę, przeprowadzając doświadczenia; zapoznali się także ze stylem pracy na wyższej uczelni.

Dodajmy jeszcze, że w ciągu roku szkolnego w ramach współpracy i działań objętych w projekcie aktywnie angażowały się w życie szkoły samorządy uczniowskie. Wykorzystując doświadczenia społeczności kopernikowskiej, nauczyciele i uczniowie w Posadzie Górnej wypracowali ordynację wyborczą i zorganizowano wybory do samorządu. Zrodził się również pomysł pracy w wolontariacie. Przeprowadzono badania na temat tolerancji i akceptacji wobec niepełnosprawności.

Punktem kulminacyjnym całorocznej, ciężkiej acz owocnej pracy stała się "zielona szkoła" w Bieszczadach w miejscowości Smerek. Podczas tygodniowego pobytu w ośrodku młodzież uczestniczyła w zajęciach, a w ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego nauczyciele przeprowadzili testy z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych, które następnie sprawdzono według klucza opracowanego na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Planowane efekty współpracy zostały zrealizowane:

 • wielu uczniów podniosło swe oceny z przedmiotów w klasie III w porównaniu z wynikami klasyfikacji w klasie II,
 • aż 11 uczniów złożyło dokumenty i dostało się do I LO w Krośnie, szkoły uważanej za elitarną w regionie,
 • sukcesem zakończyła się premiera sztuk "Fircyk z zalotach",
 • w gronie trzecioklasistów znaleźli się laureaci konkursów przedmiotowych (geografia, chemia, biologia) oraz finaliści (chemia),
 • szkoła uzyskała najwyższy w gminie średni wynik z egzaminów gimnazjalnych, plasując się w 9. staninie,
 • ukazał się wspólny numer "Postscriptum" - "Wspak" sprzedany w nakładzie 600 egzemplarzy (po 300 w każdej ze szkół),
 • zrealizowano wybory do samorządu szkolnego oraz Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

Wspomnieć również wypada, że dzięki projektowi "Sapere aude" młodzież aktywniej uczestniczyła w lekcjach, wykrystalizowała się grupa liderów, odpowiedzialnych za wydawanie gazetki "Wspak", u części ujawniły się zdolności organizacyjne. Gimnazjaliści poznali styl pracy profesorów, uwierzyli we własne siły, potencjał twórczy i możliwości. W efekcie Gimnazjum w Posadzie Górnej zostało zaproszone do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.