• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

"Celestynka - program na rzecz zaktywizowania młodzieży gimnazjalnej"

Pełna nazwa projektu brzmiała "Celestynka - program na rzecz zaktywizowania młodzieży gimnazjalnej". Chodziło o młodzież uczęszczającą do Gimnazjum w Posadzie Górnej koło Rymanowa (Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej). Liczba uczestników zajęć wyniosła w sumie 30 osób.

Uczniowie krośnieńskiego "Elektryka" wyznaczyli sobie konkretne cele: stworzenie trzech kółek tematycznych (dziennikarskie, turystyczne, artystyczne); przeprowadzenie warsztatów z zakresu tolerancji, integracji, przełamywania barier i stereotypów; przybliżenie młodzieży gimnazjalnej podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu korzystania z internetu; zintegrowanie środowiska gimnazjum wiejskiego z uczniami szkoły średniej z miasta; ukazanie wartości pracy woluntarystycznej.

Zanim grupa rozpoczęła realizację projektu w gimnazjum, postanowiła się dobrze do tego przygotować: - Odbyliśmy kilka spotkań z naszym opiekunem Piotrem Zychem. Zajęcie miały na celu pogłębienie naszej wiedzy na temat metod i technik pracy z grupą - mówili członkowie grupy. Po przygotowaniach, uczniowie wyruszyli do gimnazjum w Posadzie Górnej. - Przyjęcie jakie zgotowała nam dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania - opowiadała grupa.

Pierwsze spotkanie odbyło się 5 kwietnia 2002 r. Jak twierdzi młodzież, integracja z uczniami gimnazjum nastąpiła błyskawicznie. Zajęcia w gimnazjum odbywały się co tydzień. Spotkania prowadzono w grupach tematycznych: kółko dziennikarskie, turystyczne, artystyczne i internetowe. Na kółku dziennikarskim grupa zapoznała się z "tajnikami" zawodu dziennikarza i reportera. Gazetka szkolna "wspak" była wynikiem kilkutygodniowych starań grupy dziewcząt, dla których, dziennikarstwo okazało się pasją.

Na zajęciach kółka turystycznego, gimnazjaliści nabyli umiejętności posługiwania się mapą i kompasem. Odbyły się dwie wędrówki piesze, na których młodzież wykazała się praktyczną orientacją w terenie. - Prawdziwy traper powinien być również dobrym "samarytaninem", dlatego też zapoznaliśmy naszych młodszych kolegów z elementarnymi zasadami pierwszej pomocy - uznali uczniowie krośnieńskiego "Elektryka".

Kolejne zajęcia to kółko artystyczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia typowo manualne, takie jak rzeźba czy papieroplastyka. - Wśród uczestników ujawniły się osoby utalentowane pod względem plastycznym. Ich kreatywność i pomysłowość były dowodem na to, że w gimnazjalistach tkwi ogromny potencjał twórczy - opowiadali uczniowie realizujący projekt "Celestynka".

Natomiast na zajęciach z internetu młodzież mogła pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, a jeśli ktoś nie miał jeszcze "styczności" z komputerem, mógł zapoznać się z "tajemnicami" posługiwania się i poruszania po internecie. Ponadto, odbyły się też warsztaty z zakresu tolerancji.

Podsumowaniem wszystkich działań była wycieczka do Krosna, w trakcie której gimnazjaliści odwiedzili m.in. redakcję Krośnieńskiego Portalu Internetowego www.krosno24.pl i redakcję lokalnej stacji radiowej Fakty, zabytkowy rynek i galerię Biura Wystaw Artystycznych. W sumie - jak wyliczyli realizatorzy projektu - odbyło się ok. 20 zajęć, powstało ponad 30 prac plastycznych, wydano kilkadziesiąt egzemplarzy gazetki.

Młodzież z ZSE podaje efekty realizacji projektu: - Uczestnicy lepiej się zintegrowali, nabyli umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem, rozwinęli umiejętności plastyczne, poznali zawód dziennikarza i nauczyli się posługiwać internetem. Ale także "zaszczepiliśmy" gimnazjalistom postawę tolerancji i aktywności społecznej - zaznaczają.

Realizatorom projektu "Celestynka" bardzo pomogła dyrekcja i grono pedagogiczne gimnazjum w Posadzie Górnej, a także władze lokalne i sponsorzy. Na przykład, delikatesy "Centrum" w Rymanowie Zdroju wspomogły realizatorów materialnie. - Było im bardzo miło, że jest organizowany taki projekt i że oni mogą się do niego przyłączyć w jakiś sposób - opowiadają uczniowie "Elektryka". Z kolei kierownictwo delikatesów "Bog-Mar" w Rymanowie, pozwoliło realizatorom projektu wybrać towary na kwotę 100 zł.

Podsumowując projekt, uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych w Krośnie, uznali że najważniejsza jest satysfakcja, że mogli pomóc młodszym kolegom. Grupa wylicza też zdobyte umiejętności: planowanie i tworzenie budżetu, praca woluntarystyczna, praca w grupie, praca z młodzieżą, itp. Inne korzyści dla grupy: - Zintegrowaliśmy się jako grupa, zawarliśmy nowe znajomości, zdobyliśmy nowe doświadczenia...

Młodzi realizatorzy projektu podkreślają, że bardzo cenne były dla nich pochwały ze strony ich własnej szkoły, jak i gimnazjum w Posadzie Górnej. - Podczas realizacji projektu zetknęliśmy się też z pozytywnym odbiorem ze strony społeczności lokalnej i to było dla nas najbardziej budujące - twierdzi grupa.