W świecie kultury i mediów

Spotkania z X Muzą

„Film to życie, z którego wymazano plamy nudy”.
Alfred Hitchcock

Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój. Służą temu cyklicznie organizowane wyjazdy do kin w Rymanowie i Krośnie. Edukacja filmowa odgrywa ważną rolę w procesie nauczania. Przez wiele lat uczymy się czytać teksty drukowane, po czym w życiu dojrzałym najczęściej korzystamy z przekazów audiowizualnych. Ich lektura wymaga osobnej edukacji. Dlatego spotkania z X Muzą, zakończone zawsze dyskusją, na stałe weszły do kalendarza szkolnych wydarzeń. Młodzież ma szansę obejrzenia w salach kinowych ciekawych, premierowych filmów o wysokiej wartości artystycznej. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia uczniowie obejrzeli m.in. takie obrazy wybitnych reżyserów jak:

Projekcjom filmowym towarzyszą zawsze przeżycia o wielkim ładunku emocjonalnym i intelektualnym. Uczestnicy bowiem stają się bardziej wrażliwi na otaczającą rzeczywistość, dokonując mądrych życiowych wyborów. Żywiołowo dyskutują nad tkanką dzieła, analizując świat przedstawiony, symbolikę obrazu i jego przesłanie. Stają się więc wysmakowanymi odbiorcami sztuki filmowej.


W objęciach Melpomeny

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są”.
Tove Jansson


Wielką rolę w kształtowaniu gustów estetycznych dostarczają spektakle teatralne. Kontakt z kulturą wysoką jest nieoceniony, gdyż daje szansę widzowi na odbiór i uzewnętrznienie doświadczeń własnych oraz na ekspresję. Teatr jest miejscem, gdzie poza mową werbalną występuje mowa symboli, którą młodzi odbiorcy uczą się odczytywać. Mając na uwadze, jak doniosłe cele spełnia sztuka teatralna, młodzież naszej szkoły korzysta z oferty proponowanej przez teatry z Rzeszowa, Krakowa. Prezentacje kabaretów studenckich, montaże poetyckie, spektakle dydaktyczne, adaptacje lektur szkolnych to tylko przykłady bogatej oferty kulturalnej adresowanej do uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
W ciągu ostatniej dekady wychowankowie obejrzeli adaptacje sceniczne dzieł literackich takich jak:

Ponadto uczniowie poznali repertuar Teatru Współczesnego w Krakowie Bartosza Jarzymowskiego, który występował gościnnie na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie oraz Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Niemałym uznaniem cieszyły się spektakle:

Najmłodsi uczniowie z naszej szkoły uczestniczą w projekcie „iTeatr dla Szkół” organizowanym przez Telewizję Polską. Oglądają transmisję spektakli teatralnych, które odbywają się na żywo i odbierane są w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej transmisji internetowej.

Doświadczenia wyniesione z kontaktu z teatrem owocują wzmożoną aktywnością na zajęciach szkolnych. Uczestnicy prowadzą błyskotliwy dyskurs z nauczycielem i rówieśnikami, stając się krytykami i recenzentami sztuki, analizującymi warsztat pracy aktora, efekty dźwiękowe czy scenografię. Śmiało można rzec, że dzięki wizytom w teatrze i poznaniu ważnych dzieł scenicznych – należących do żelaznego repertuaru – uczniowie stają się elokwentni, obyci w świecie, kulturalni podczas rozmów. Uczą się sztuki erystyki, czyli jak spierać się i przekonać do swoich racji adwersarza. Wszystko to sprzyja ich ogładzie towarzyskiej oraz nabyciu szerokiej wiedzy humanistycznej.Śladami minionych wieków

 
„Sprawić, aby milcząca za szkłem gablot archeologia ożyła i przemówiła zrozumiałym językiem”.

 

Placówki muzealne powołuje się do ochrony i udostępniania zwiedzającym dóbr kultury. Prowadzą także działalność edukacyjną wspierającą szkoły w procesie dydaktycznym. Nasi uczniowie dzięki prelekcjom w muzeach poznają historię dużej i małej ojczyzny. Jest to możliwe dzięki wyjazdom edukacyjnym do cenionych ośrodków kulturalnych i uznanych centrów naukowych w Polsce. Młodzież zwiedziła m.in. Warszawę, Szczecin, Wrocław, Kraków, Lublin, Kazimierz Dolny, Sandomierz – miasta o burzliwej historii z wieloma pamiątkami kultury, godnymi zobaczenia. Nieobce są wychowankom zbiory lokalnych muzeów, wśród których na czoło wysuwają się: Regionalna Izba Historyczna w Rymanowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, Muzeum im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Skansen Archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy. Dzięki lekcjom muzealnym poznają od podszewki zasady gromadzenia i przechowywania zbiorów, uczą się historii ojczyzny, stają się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Spotkania „oko w oko” z żywą historią, kontakt z przedmiotami sprzed wieków są znakomitym dopełnieniem lekcji historycznych i polonistycznych.

 

Spotkania z wybitnymi Polakami


„Rozmawiać i poznawać – na tym polega szczęście”.
Platon

Spotkania z artystami, naukowcami czy sportowcami zawsze są okazją dla młodego człowieka do poszerzenia horyzontów myślowych, poznania żywej historii państwa polskiego, rodzimej kultury i sztuki. Stanowić także mogą doskonałą rozrywkę intelektualną. Nasi wychowankowie mają niepowtarzalną możliwość spotkania się z wielkimi ludźmi, których słowa stały się dla wielu drogowskazem w życiu. Swą obecnością wywarli pewien wpływ na kształtowanie charakterów, postaw patriotycznych i mentalnych. Pokazali, że tylko praca stanowi o wartości człowieka, jest gwarantem sukcesu, odniesionego samodzielnie. Te bezprecedensowe wydarzenia w życiu szkoły z pewnością można określić mianem pięknych lekcji wychowawczych.
Co roku w ramach spotkań z wybitnymi Polakami zapraszamy ciekawe osobowości ze świata kultury, nauki, sportu i mediów. W murach naszej szkoły gościliśmy m.in. Stefana Potockiego, autora baśni „Miodal i łabędź”, pomyślanej jako pierwsza część trylogii „Droga miodowa”. Odwiedziła nas już dwukrotnie Bronisława Betlej, wybitna poetka, opiewająca okruchy dnia codziennego. Z prezentacją swej książki „Legendy. Krosno i okolice” przybył do nas znany w środowisku literackim Podkarpacia poeta, prozaik i eseista Jan Tulik, laureat nagród literackich m.in. Stanisława Piętaka, Ryszarda Milczewskiego – Bruno.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się spotkania z podróżnikami z gorlickiej grupy Trzask, którzy w sposób niezwykle sugestywny opowiadają o swych wrażeniach z wojaży do częstokroć egzotycznych zakątków świata. Odwiedzili nas: Ryszard Stabach, Leszek Hynda Jr, Samuel Kempski, Grzegorz Chachura. Ci współcześni argonauci potrafią jak nikt zarazić bakcylem podróżowania, snując zajmujące opowieści na temat Norwegii, Ukrainy, krajów Beneluksu, Tajlandii, Kambodży, Wietnamu, Laosu, Indii, Iranu, Syrii, Izraela, Turcji czy Meksyku.
Spotkania z ludźmi nieprzeciętnymi i charyzmatycznymi upływają w atmosferze wzajemnego szacunku. Pokłosiem tychże wizyt, co już jest tradycją, jest zapis rozmowy w formie wywiadu – rzeki, publikowanego w lokalnej prasie.

 

Prosto ze szklanego ekranu

„Telewizja głównym źródłem rozrywki i informacji”.
Grzegorz Paszyński


Telewizja jako jeden ze środków masowego przekazu jest najpotężniejszym i najbardziej wpływowym ze wszystkich znanych na świecie mediów. Pełni funkcję informacyjną, kulturalną i rozrywkową, zaspokajając gusta odbiorów w każdym wieku. Niemała popularność programów telewizyjnych sprawia, że w murach szkoły gościmy ich uczestników. Dotychczas odwiedzili nas:

Zaproszeni goście, związani z regionem, opowiadają o swej przygodzie życia, dzieląc się wrażeniami i przeżyciami. Swoją postawą udowadniają, że dzięki ambicji i determinacji można wiele osiągnąć, że warto wierzyć w siebie i nie poddawać się, że należy pomagać innym i realizować swoje marzenia.