Grupy językowe w gimnazjum z podziałem na poziom zaawansowany i podstawowy

"Bez znajomości języków obcych człowiek czuje się gorzej niż bez paszportu".
Antoni Czechow


Od 2012 roku nauka języka angielskiego w oddziałach gimnazjum odbywa się w grupach międzyklasowych. Przydział uczniów do grup o zbliżonym poziomie zaawansowania językowego zastał dokonany na podstawie wyników testu diagnostycznego, rzeczywistych umiejętności uczniów i opinii nauczycieli językowców.

Test, przeprowadzony w pierwszych dniach września, zawierał zróżnicowane zadania: zarówno typowe i stosunkowo proste poprzez średniozaawansowane aż po zadania skomplikowane. Miał na celu sprawdzenie różnych umiejętności językowych, znajomości słownictwa oraz poprawnego stosowania konstrukcji gramatycznych.

Grupy dobierane były w taki sposób, aby uczniowie reprezentowali zbliżony poziom pod kątem znajomości języka angielskiego. Podział na grupę rozszerzoną i podstawową sprzyja rozwijaniu pasji w nauce języka angielskiego u uczniów zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród wychowanków z trudnościami w nauce języków obcych.

W obu grupach zajęcia prowadzone są w tempie dostosowanym do uczniów. Uczniowie w grupie rozszerzonej mają szansę znacznie wzbogacić swoją znajomość języka angielskiego poprzez szybsze tempo pracy, multimedia oraz dodatkowe zadania i materiały rozwijające ich poszczególne umiejętności językowe (słuchanie, pisanie, czytanie i mówienie). Uczniowie w grupie podstawowej mają czas na podjęcie decyzji, jaki język będą zdawać na egzaminie gimnazjalnym: angielski czy niemiecki.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół w regionie, które wprowadziły taki podział i wierzymy głęboko, że przyczyni się on do uzyskania przez naszych uczniów jeszcze lepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz da im świetny start w wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Pomysł wyrósł na gruncie własnych przemyśleń i badań i spotkał się z żywym zainteresowaniem uczniów i rodziców.