Zajęcia pozalekcyjne

"Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach".
Emil Oesch


Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania uzdolnień oraz szansę wyrównania braków edukacyjnych podczas zajęć pozalekcyjnych prowadzonych nowatorskimi metodami przez doświadczonych nauczycieli – praktyków. Bogaty wachlarz zajęć mających różnorodną formę: od warsztatów i kursów przygotowawczych przez kluby dyskusyjne i koła olimpijskie po spotkania indywidualne i treningi adresowany jest zarówno do uczniów ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Różnorodna oferta dydaktyczna cieszy się sporym zainteresowaniem naszych wychowanków.

W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy:

dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej:

dla uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej:

dla uczniów z klas I-III gimnazjum: