Ogłoszenie

Dyrekcja ZSP w Posadzie Górnej zaprasza rodziców na spotkanie wywiadowcze, które odbędzie się dnia 28 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 16.30. Rozpocznie się ono spotkaniem ogólnym na głównym holu szkoły.

Wykaz sal, w których odbędą się spotkania z rodzicami:

 

Klasa Numer sali
0
22
1a 18
1b 8
2a 17
2b 9
3a 19
4a 1
4b 25
5a 15
5b 14
6a 7
6b 6
7a 23
7b 12
8a 20
IIIA 5
IIIB 11