Skład Rady Rodziców

W dniu 20 września 2018 roku odbyło się zebranie „trójek klasowych”, w którym wzięło udział 29 osób. Spotkanie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 Pani Beata Dworzańska. Następnie podsumowała wydatki w roku bieżącym.
W części drugiej zebrania odbyły się wybory do nowego Zarządu Rady Rodziców.
Po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzone zostały wybory, w wyniku których wybrany został nowy Zarząd w składzie:

Beata Dworzańska - Przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Rajnik - Zastępca Przewodniczącego

Grzegorz Wiśniowski - Sekretarz
Anna Bulik - Skarbnik
Anna Mazurek - Członek
Elżbieta Kasperkowicz - Członek
Małgorzata Hanus-Kuszel- Członek

 

Sekretarz Rady Rodziców
Grzegorz Wiśniowski