Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych

Wyprawka do klasy pierwszej:

Prosimy podpisać przybory szkolne.