Biblioteka szkolna

 

„Gdy ktoś czyta, zawsze albo czegoś się nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra.”

Henryk Sienkiewicz


Biblioteka szkolna, jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, służy zdobywaniu i poszerzaniu wiadomości przez uczniów, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą. Biblioteka szkolna składa się obecnie z wypożyczalni oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Zbiory biblioteki stanowią:

Uczniowie mają możliwość samodzielnego pozyskiwania informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy, ale także ze stron internetowych. Dzięki ICIM wszyscy mogą skorzystać z Internetu, słowników i encyklopedii multimedialnych. Jest to wielki walor szczególnie dla tych wychowanków, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu w domu. Dzięki centrum multimedialnemu biblioteka szkolna zaspokaja potrzeby edukacyjne, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, które są niezbędne we współczesnym świecie.

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek

8.30-13.30, 15.30-16.00

Wtorek 8.00-14.30
Środa 8.00-15.00
Czwartek

8.30-12.35, 13.00-15.00

Piątek 8.00-12.35, 13.10-13.30