Uroczystość zakończenia roku szkolnego

„Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób małe rzeczy w wielki sposób”.

Napoleon Hill

W dniu 19 czerwca 2019 roku zakończyły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. Po mszy świętej w kościele w Rymanowie Zdroju społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i rodzice – została przywitana przez Pana dyrektora Piotra Ciska w gmachu szkoły. W uroczystości zakończenia nauki wzięli udział zaproszeni goście: Jan Tomkiewicz – radny Rady Miejskiej w Rymanowie, ksiądz Marek Zajdel – proboszcz parafii w Rymanowie Zdroju i Pani Anna Bulik – przedstawicielka Rady Rodziców.
W mowie okolicznościowej Pan dyrektor przywołał myśl cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte, najwybitniejszego w dziejach świata przywódcy wojskowego: „Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.

Zwrócił uwagę na to, że bez uczciwej pracy nie można osiągnąć zaplanowanego celu i spełnić marzeń. Podziękował także całej społeczności szkolnej za zaangażowanie i wytrwałość w pracy i nauce.
W imieniu własnym i grona pedagogicznego życzył absolwentom udanego startu w wybranych przez nich szkołach średnich, gdzie dalej będą zgłębiać tajniki wiedzy oraz rozwijać zainteresowania i talenty.
Pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, potwierdzonych świadectwami z wyróżnieniem, tytułami i medalami. Nadmienił, że gimnazjaliści i ósmoklasiści w bardzo dobrym stopniu opanowali wiedzę i umiejętności sprawdzane podczas egzaminów. Publicznie przytoczył najbardziej wartościowe wyniki absolwentów, uzyskane przez nich z egzaminów zewnętrznych.
W dalszej części spotkania Pan dyrektor uhonorował Medalem im. Anny z Działyńskich Potockiej absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy w toku nauki rozsławiali imię swej placówki. W szkole podstawowej medal otrzymali: Izabella Rodzinka, Katarzyna Kluska, Katarzyna Penar, Urszula Rogula, Julia Szul, Adrianna Rodzinka, Zuzanna Różowicz oraz Konstancja Kenar - uczennice zdobyły trzykrotnie Mistrzostwo i raz wicemistrzostwo województwa w piłce ręcznej dziewcząt i które dwukrotnie reprezentowały nasze województwo na Mistrzostwach Polski. Uhonorowani medalem uczniowie gimnazjum to: Piotr Tuchowski - finalista Konkursu Polonistycznego oraz dziewczęta: Nikolina Samborska, Antonina Szczęsna, Kinga Osękowska, Martyna Sękowska, Natalia Józefczyk, Joanna Głowacka, Dominika Pęcak, Maria Przybyła, Julia Krupianik, Sara Pitrus, Kamila Małek i Maria Różowicz - dwukrotne mistrzynie i wicemistrzynie województwa podkarpackiego w piłce ręcznej, które również dwukrotnie reprezentowały nasze województwo na Mistrzostwach Polski. Ci wychowankowie swoimi sukcesami naukowymi i we współzawodnictwie sportowym przynosili chlubę naszej szkole. W dalszej części spotkania nagrodzone burzą braw zostały drużyny piłkarek ręcznych ze szkoły podstawowej i gimnazjum wraz ich trenerem Panem Grzegorzem Argasińskim. Dziewczęta odebrały złote medale, wywalczone podczas finałów województwa podkarpackiego w piłce ręcznej w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Punktem kulminacyjnym spotkania było publiczne ogłoszenie nazwisk laureatów Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymali je: Karolina Niemczyk - najlepsza uczennica kończąca szkołę podstawową, która uzyskała średnią z ocen 5,17, a jej sumaryczny wynik z egzaminu ósmoklasisty wyniósł 94% punktów możliwych do uzyskania. Najlepszą uczennicą kończącą gimnazjum została Maria Przybyła, która uzyskała średnią z ocen 5,22, a jej sumaryczny wynik z egzaminu gimnazjalnego wyniósł 95% punktów możliwych do uzyskania. Maria zdobyła także m.in. 1. miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkim Gimnazjady w piłce ręcznej dziewcząt, 2. miejsce drużynowo w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt oraz 1. miejsce w kraju w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Omnibus”.
W końcu nadszedł czas na wręczenie świadectw 36 absolwentom gimnazjum i 22 absolwentom szkoły podstawowej, a w następnej kolejności uczniom klas programowo niższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce bądź wykazali się wzorową frekwencją w całym roku szkolnym. Wszyscy uhonorowani wychowankowie otrzymali nagrody książkowe.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan Jan Tomkiewicz. W swym wystąpieniu podkreślił, że sukcesy naukowe są kluczem do rozwoju własnej kariery. Powiedział, że czuje nieskrywaną dumę z powodu tak wielu wspaniałych osiągnięć odniesionych pod opieką nauczycieli w nauce i we współzawodnictwie sportowym. Nauczycielom podziękował za zapał i zaangażowanie, za rozwijanie talentów i pasji. Głos zabrała również Pani Anna Bulik, która odczytała list Pani Beaty Dworzańskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców, skierowany do społeczności szkolnej w Posadzie Górnej. Pogratulowała w nim uczniom i nauczycielom wspaniałych osiągnięć oraz życzyła wszystkim udanych, pełnych przygód i bezpiecznych wakacji.