Aleksandra Hanus gościem honorowym II Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie!

„Kresy nie są krajem turystów ani krajem z „okna wagonu”. Jest to bowiem kraj zamknięty w sobie coś na kształt starej, pełnej treści księgi, oprawnej w wypłowiały nieco pergamin. Kto by chciał wydać sąd o tej zamkniętej księdze jedynie z oprawy, nie zgłębiwszy jej treści, popełniłby mimowolnie krzywdzącą lekkomyślność w ocenie dalekiej od prawdy. Należy się głęboko wżyć w ten kraj, trzeba mieć w sobie pewne atawizmy przekazane przez ubiegłe pokolenia, gdzieś z zamierzchłej pono przeszłości, aby wyczuć duszę i bicie serca tego dziwnego kraju, pachnącego borem, żywicą, dymkiem smolnego łuczywa, trzeba być może trochę poetą, artystą i ... myśliwym”

Mieczysław Jałowiecki

W dniach 14-15 czerwca 2019 roku Aleksandra Hanus z klasy 7a, jako laureatka 1. miejsca w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”, była gościem honorowym II Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej „Gród, co semper był fidelis”

oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Stulecie połączenia Lwowa z Polską odrodzoną”. Dwudniowy pobyt w Lublinie obfitował w wiele atrakcji i wydarzeń o charakterze kulturalnym i naukowym. Uczennica pod opieką swego ojca Pana Mariusza Hanusa w Pałacu Czartoryskich w Lublinie, obecnie siedzibie Lwowskiego Towarzystwa Naukowego, wzięła udział w licznych wykładach, wygłoszonych przez profesorów polskich i ukraińskich uczelni. Wysłuchała m.in. ciekawej prelekcji prof. Sławomira Niciei z Opola pt. „Lwowskie Campo Sancto – Cmentarz Obrońców Lwowa narodowym sanktuarium II Rzeczypospolitej”. Centralnym punktem sesji naukowej podczas kongresu było wręczenie nagród dla laureatów konkursu. W gronie tym znalazła się Aleksandra Hanus. Książki, upominki, nagrody rzeczowe i okolicznościowy dyplom odebrała z rąk Pani prezes Ewy Gułkowskiej i Pana wiceprezesa Jerzego Rosiaka ze Wschodnioeuropejskiego Instytutu Nowoczesnej Edukacji. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem JE abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, JE bp. Pacyfika Dydycza i JE bp. Mariana Buczka. Patronat medialny nad II Kongresem Środowisk Kresowych objęła: TVP Kultura i TVP Lublin. O relacji z wydarzenia można przeczytać TUTAJ.
Gratulujemy Aleksandrze Hanus wspaniałego sukcesu w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach „Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”.