• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

Zakończenie roku szkolnego

„Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować”.

Paul Holbach

W dniu 22 czerwca 2018 roku zakończyły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym 2018/2019. Po mszy świętej w kościele w Rymanowie Zdroju społeczność szkolna – uczniowie, nauczyciele i rodzice – została przywitana przez Pana dyrektora Piotra Ciska w gmachu szkoły. W uroczystości zakończenia nauki wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec, ksiądz Marek Zajdel – proboszcz parafii w Rymanowie Zdroju i Pani Agnieszka Niemczyk – przedstawicielka Rady Rodziców.
W mowie okolicznościowej Pan dyrektor zwrócił uwagę że współczesna szkoła winna być inspiracją dla każdego ucznia i nauczyciela. Powinna być miejscem, gdzie można odkrywać i poznawać świat. Pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce, potwierdzonych świadectwami z wyróżnieniem, tytułami laureata i finalisty konkursów przedmiotowych, wysokimi wynikami, uzyskanymi z egzaminów gimnazjalnych. Nadmienił, że Gimnazjum w Posadzie Górnej wysoko sklasyfikowano w 9-stopniowej skali staninowej. Na dowód tych słów przytoczył najważniejsze dane statystyczne. Dość powiedzieć, że gimnazjaliści opanowali w bardzo wysokim stopniu kompetencje z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, uzyskując wyniki procentowe znacznie wyższe od średnich wyników w gminie Rymanów, powiecie krośnieńskim i województwie podkarpackim oraz kraju, otwierając sobie drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.
Pan dyrektor uhonorował Medalem im. Anny z Działyńskich Potockiej absolwentów gimnazjum, którzy w toku nauki w szkole rozsławiali jej imię. To zaszczytne wyróżnienie odebrali: Karol Jurasz, Jan Jurasz, Anna Kuszel, Karolina Rygiel, Martyna Jasina, Marcelina Hanus, Julia Bolanowska, Izabela Dudek, Nikola Zięba i Oliwia Staroń. Ci wychowankowie swoimi sukcesami naukowymi i we współzawodnictwie sportowym przynosili chlubę naszej szkole. W tym miejscu dyrektor wspomniał, że nasze gimnazjum doceniono za rozwój potencjału intelektualnego dzieci i młodzieży, czego wyrazem było przyznanie po raz kolejny prestiżowego certyfikatu „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W dalszej części spotkania nagrodzona burzą braw została drużyna piłkarek ręcznych wraz ich trenerem Panem Grzegorzem Argasińskim. Dziewczęta odebrały srebrne medale, wywalczone podczas finału województwa podkarpackiego w piłce ręcznej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Punktem kulminacyjnym spotkania było publiczne ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymał ją Karol Jurasz z klasy IIIA. Ukończył on naukę ze średnią ocen 5,39. Doskonale napisał egzaminy gimnazjalne, z których uzyskał średni wynik wynoszący 97%. Ponadto zdobył wiele tytułów naukowych. Był m.in. dwukrotnym laureatem i finalistą Konkursu Polonistycznego, laureatem i finalistą Konkursu Matematycznego, laureatem Konkursu Wiedzy Technicznej.
W końcu nadszedł czas na wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum 23 absolwentom oraz uczniom klas programowo niższych, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce bądź wykazali się wzorową frekwencją w całym roku szkolnym. Wszyscy uhonorowani wychowankowie otrzymali nagrody książkowe.
Na zakończenie spotkania głos zabrał Pan burmistrz Wojciech Farbaniec, który pogratulował uczniom sukcesów, a nauczycielom i wychowawcom podziękował za pedagogiczny trud, żywiąc nadzieję, że również w kolejnych latach zostaną rozpoznane pasje i zainteresowania dzieci, które rozsławiać będą w środowisku lokalnym i ponadlokalnym szkołę w Posadzie Górnej.