Życzenia od Rady Rodziców

Drodzy Uczniowie i Rodzice, szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy szkoły,

Dzisiaj, 22 czerwca 2018 roku, we wszystkich szkołach kończy się rok szkolny 2017/2018. Czy był to pierwszy, kolejny, czy ostatni rok edukacji? – każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy i wysiłku. Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata. Wkładają w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości, zasad moralnych i wszystkiego, co potrzebne jest w dorosłym życiu. Teraz wszyscy odczuwamy radość i satysfakcję z osiągnięć minionych dziesięciu miesięcy.
Dyrekcji i Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom szkoły serdecznie dziękuję za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim innym Rodzicom za współpracę ze szkołą i samorządem gminnym, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą i pomocą. Uczniom zaś gratuluję zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kieruję do tych, którym miniony rok szkolny przyniósł różnorakie sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych.

Dzisiaj rozpoczynają się wakacje. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania kolejnych wyzwań. Odebrane dzisiaj świadectwa są ukoronowaniem Waszej pracy. Część z Was powróci do tej szkoły we wrześniu, zaś absolwenci opuszczą jej mury, a wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną nowy etap w edukacji.
Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Na wakacyjny czas życzę Wszystkim: dużo słońca, radości i bezpiecznego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Beata Dworzańska