Uroczyste podsumowanie IV Krośnieńskiego Dyktanda PWSZ

„Każde słowo innych słów jest echem”.

Wojciech Bellon

W dniu 11 czerwca 2018 roku w Sali Senackiej Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyło się uroczyste podsumowanie IV Krośnieńskiego Dyktanda PWSZ, do którego przystąpiło kilkuset uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego.
Miłośników i znawców poprawnej polszczyzny powitała Pani dr Joanna Kułakowska – Lis, organizatorka konkursu, pracownik naukowy PWSZ. Następnie głos zabrał Pan dr Dominik Wróbel – prorektor ds. studiów PWSZ. Nie krył swego podziwu dla przybyłych gości – laureatów konkursu. W swym esencjonalnym wystąpieniu zwrócił uwagę, iż język polski należy do najtrudniejszych języków na świecie, co wielokrotnie podkreślali studenci z zagranicznych uczelni, realizujący zajęcia na krośnieńskiej uczelni w ramach programów stypendialnych.

Podkreślił także, że podstawową i najbardziej efektywną metodą na unikanie błędów ortograficznych jest sztuka czytania tekstów, głównie literatury piękniej. Zanim przystąpiono do wręczania nagród i dyplomów, słowa uznania do młodzieży skierował Pan prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Sikora, kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej PWSZ, autor tekstu dyktanda „Za mundurem panny sznurem”. Wspomniał o inspiracjach i motywach zredagowania swej wypowiedzi, której nadał humorystyczny kształt. Nadmienił, iż w roku jubileuszowym – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności – postanowił uhonorować postać marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców polskiej niepodległości, oraz postać prof. Stanisława Pigonia, wybitnego znawcy polskiego romantyzmu, pochodzącego z Komborni koło Krosna, patrona krośnieńskiej Alma Mater.
Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment wręczenia dyplomów i nagród. Gratulacje laureatom składali ponadto: Pan dr Bartosz Gołąbek – dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSZ, oraz Pani dr Leokadia Styrcz-Przebinda, slawistka, współautorka najnowszego tłumaczenia „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa na język polski. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Jan Jurasz i Karolina Rygiel (oboje z klasy IIIA). Dyplom i nagrody książkowe za zajęcie 2. miejsca odebrał z rąk szacownych organizatorów Jan Jurasz, natomiast 3. lokatę zdobyła Karolina Rygiel, która także otrzymała cenne publikacje naukowe i dyplom honorowy. Dodać wypada, że wychowankowie z Posady Górnej zostali podwójnie wyróżnieni, bowiem ich potencjał i talent został doceniony przez Pana Wojciecha Farbańca, burmistrza gminy Rymanów, który także ufundował nagrody naszym wychowankom. Dziękujemy i gratulujemy. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Pana Waldemara Kilara.