Krzysztof Kasperkowicz i Izabela Siręga wśród laureatów IX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Moje spotkania z przyrodą”

„Krajobrazy są stanami duszy”.

Henri Frederic Amiel

W dniu 7 maja 2018 roku poznaliśmy werdykt jury, które wyłoniło laureatów w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moje spotkania z przyrodą”. W gronie najlepszych z najlepszych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły: Krzysztof Kasperkowicz, autor opowiadania „Jak zostałem harcerzem”, oraz Izabela Siręga, która stworzyła baśniową opowieść o zaginionych skrzypcach Stradivariusa zatytułowaną „Skarb na dnie Soliny”.
Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowań bogactwem i pięknem przyrody, wzbudzanie aktywności twórczej oraz przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jurorzy w ocenie brali pod uwagę m.in. indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu, zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi, a także poprawność kompozycyjną, spójność tekstu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Pana Waldemara Kilara. Gratulacje!