• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w regionie.

W wielokulturowym Rymanowie

Wpisując się w X obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej przygotowana została wystawa na temat: „W wielokulturowym Rymanowie: Polacy, Żydzi i Łemkowie”.
Część wystawy poświęcona została kulturze materialnej by przybliżyć zwyczaje, folklor i obrzędowość mniejszości łemkowskiej i żydowskiej.
Cytry, bandury, bałałajka to niektóre z instrumentów muzycznych, które pięknie komponowały się z ludowymi strojami łemkowskimi. Zwiedzający mieli wyjątkową okazję zobaczyć grekokatolicki modlitewnik z 1886 roku czy ikonę Matki Boskiej Włodzimierskiej - Współczującej pisanej przez Pana Roberta Myszkala. Ślady obecności tej społeczności na tym terenie prowadzą do cerkwi, dobrze zachowaną świątynię w Bałuciance przedstawił na swej akwareli Pan Andrzej Niziołek.

Obrzędowość ludności żydowskiej ilustrowały: tałes, lampki chanukowe, menora, jarmułki, tefilin, obrzędowa ceramika. Tałes, pożyczony przez Panią Elżbietę Porembską, pochodzi z Izraela i wykonany został przez potomków rymanowskich Żydów, a podarowany jej został kiedyś przez Pana Józefa Rotema.
Oprócz źródeł materialnych wystawa obejmowała tablice informacyjne z wiadomościami i fotografiami poświęconymi: społeczności łemkowskiej, społeczności Żydowskiej, społeczności polskiej i wielokulturowości Rymanowa.
Przedstawiona treść zawierała charakterystykę poszczególnych grup społecznych. Fotografie ilustrowały środowisko, w którym żyli Łemkowie, Żydzi i Polacy ich stroje, zwyczaje, zajęcia. Ramy czasowe obejmowały wiek XIX i I połowę XX do tragedii, jaka spotkała Łemków i Żydów.
Społeczność polska została ukazana przez pryzmat dwóch wyjątkowych osób: hrabiny Anny z Działyńskiej Potockiej oraz doktora Ignacego Bieleckiego.
Tablica poświęcona wielokulturowości Rymanowa miała na celu ukazanie zgodnego współistnienia wielu nacji. Potwierdzała to fotografią, na której rada miasta Rymanowa składała się z Żydów i Polaków. Inne zdjęcie utwierdzało nas w przekonaniu, że Łemkowie, przywożąc na targ do Rymanowa swoje produkty, znajdowali na nie nabywców. Cenną była inicjatywa Stowarzyszenia „Spotkanie Rymanów”, by upamiętnić Polaków – rymanowian ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Na wystawie znalazł się także dokument w języku polskim, angielskim i hebrajskim potwierdzający pomoc udzielaną ukrywającym się Żydom. Ekumeniczna modlitwa rabina i księdza Mieczysława Szostaka za zmarłych i pomordowanych jest swoistym symbolem - pomostem pomiędzy przeszłością a przyszłością.
Wystawa została zaprezentowana w sali konferencyjnej restauracji „Jaś Wędrowniczek”. Atmosferę dawnego Rymanowa przywróciły wiszące na ścianach obrazy ilustrujące obiekty i zabudowę starego Rymanowa. Obrazy zostały udostępnione dzięki uprzejmości pani Danuty Litarowicz - dyrektor GOK w Rymanowie.
Odwiedzający wystawę nie kryli wzruszenia, szczególnie, gdy na fotografiach mogli zobaczyć bliskie sobie osoby. Swój zachwyt ekspozycje wyraził także gość wieczoru prof. Wacław Wierzbieniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, koordynator obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.
Całość wystawy została przygotowana przez Panią Annę Bałukę, nauczycielkę historii w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. Autorka wystawy pragnie podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje zbiory i pamiątki, czym przyczyniły się do ubogacenia ekspozycji.