I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie

Dnia 28 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie. Na spotkanie udali się Jan Jurasz - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Martyna Jasina - Zastępca Przewodniczącego, Pani Agnieszka Kwolek-Śliwka - Opiekun SU oraz Pan Dyrektor Piotr Cisek.
Sesja inauguracyjna odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rymanowie, a oficjalnie otworzyła ją i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap. Na wstępie Pan Burmistrz Wojciech Farbaniec wręczył uczestnikom zaświadczenia o wyborze, a po złożeniu ślubowania przez Młodzieżowych Radnych przystąpili oni do głosowania, w wyniku którego przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie został Gabriel Smoleń, natomiast wiceprzewodniczącymi - Julia Pelczar oraz Adrian Wojtasik. Stanowisko sekretarza Młodzieżowej Rady objął Jan Jurasz.

Powołanie Młodzieżowej Rady w Gminie Rymanów było inicjatywą Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Powołanie Młodzieżowej Rady ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego, reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych a także postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży i promowanie samorządności wśród młodych ludzi.
Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Rymanów. W skład Rady weszło 15 radnych, powołanych na okres roku szkolnego w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół.
Rada będzie miała charakter konsultacyjny. Swoje cele realizować będzie poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie Rymanów a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. Rada nie będzie związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

W Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Rymanowie I kadencji zasiadają:

  1. Jakub Kasperkowicz i Jan Pacholczyk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce.
  2. Dawid Jakieła - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim.
  3. Julita Kijowska - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy.
  4. Martyna Jasina i Jan Jurasz - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej.
  5. Gabriel Smoleń, Adrian Wojtasik i Aleksandra Kandefer - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.
  6. Mateusz Bek i Zofia Kosiarska - Szkoła Podstawowa w Sieniawie Szkoła Podstawowa w Sieniawie Szkoła Filialna w Wisłoczku.
  7. Kamil Gromkiewicz i Julia Pelczar - Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim.
  8. Sławomir Gębuś - Szkoła Podstawowa w Bziance prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem w Bziance.
  9. Justyna Krusinowska - Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Głębokiem prowadzona przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach.