• Nasza szkoła

  Już od ponad stu lat istnienia szkoły pedagogom i uczniom towarzyszy myśl Owidiusza: „Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo” („Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem”). Jedynie ciężka praca jest receptą na sukces.

 • Wyjątkowe wycieczki

  Zwiedzamy nie tylko najbliższy nam Beskid Niski, ale również bywamy w Bieszczadach, Pieninach i Tatrach. Podziwiamy architekturę Krakowa, Wrocławia, Warszawy… Kształtujemy swe gusta estetyczne, słuchając koncertów w filharmonii, oglądając spektakle w teatrze i projekcje filmowe w kinie.

 • Chór Kantata

  Od 2005 roku działa chór Kantata, który swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne i środowiskowe, wzbudzając podziw i aplauz widowni. Przynosi niewątpliwie chlubę naszej szkole.

 • Odkrywamy talenty

  W każdym uczniu, już od najmłodszych lat, odkrywamy i pielęgnujemy uzdolnienia artystyczne, matematyczne, sportowe i inne. Świadectwem naszej pracy są liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych.

 • Sukcesy sportowe

  Jesteśmy w czołówce najbardziej usportowionych szkół województwa podkarpackiego. Osiągamy znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach: piłce ręcznej, koszykówce, biegach przełajowych…

 • Wysoki poziom nauczania

  Rzetelna i systematyczna praca pedagogów gwarantuje harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów oraz otwiera im drzwi do najlepszych szkół ponadpodstawowych w regionie.

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie

Dnia 28 listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie. Na spotkanie udali się Jan Jurasz - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Martyna Jasina - Zastępca Przewodniczącego, Pani Agnieszka Kwolek-Śliwka - Opiekun SU oraz Pan Dyrektor Piotr Cisek.
Sesja inauguracyjna odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Rymanowie, a oficjalnie otworzyła ją i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap. Na wstępie Pan Burmistrz Wojciech Farbaniec wręczył uczestnikom zaświadczenia o wyborze, a po złożeniu ślubowania przez Młodzieżowych Radnych przystąpili oni do głosowania, w wyniku którego przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rymanowie został Gabriel Smoleń, natomiast wiceprzewodniczącymi - Julia Pelczar oraz Adrian Wojtasik. Stanowisko sekretarza Młodzieżowej Rady objął Jan Jurasz.

Powołanie Młodzieżowej Rady w Gminie Rymanów było inicjatywą Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Powołanie Młodzieżowej Rady ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez, włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego, reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska wobec władz gminy oraz innych instytucji zewnętrznych a także postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży i promowanie samorządności wśród młodych ludzi.
Rada składa się z radnych wybieranych spośród młodzieży uczęszczającej do szkół na terenie Gminy Rymanów. W skład Rady weszło 15 radnych, powołanych na okres roku szkolnego w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru władz w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół.
Rada będzie miała charakter konsultacyjny. Swoje cele realizować będzie poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Gminie Rymanów a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu. Rada nie będzie związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym.

W Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Rymanowie I kadencji zasiadają:

 1. Jakub Kasperkowicz i Jan Pacholczyk - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce.
 2. Dawid Jakieła - Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim.
 3. Julita Kijowska - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy.
 4. Martyna Jasina i Jan Jurasz - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Anny z Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej.
 5. Gabriel Smoleń, Adrian Wojtasik i Aleksandra Kandefer - Zespół Szkół Publicznych Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.
 6. Mateusz Bek i Zofia Kosiarska - Szkoła Podstawowa w Sieniawie Szkoła Podstawowa w Sieniawie Szkoła Filialna w Wisłoczku.
 7. Kamil Gromkiewicz i Julia Pelczar - Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim.
 8. Sławomir Gębuś - Szkoła Podstawowa w Bziance prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem w Bziance.
 9. Justyna Krusinowska - Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Głębokiem prowadzona przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach.